Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA)

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM

este o institutie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Misiunea instituției este de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului IMM.

Promovarea creării micilor afaceri şi acordarea suportului la dezvoltarea întreprinderilor existente sunt obiectivele de bază ale activităţii ODIMM, iar profesionalismul, transparenta şi spiritul de echipă sunt principiile de care ne ghidăm zilnic în importanta misiune pe care ne-am propus s-o realizăm — dezvoltarea economică durabilă a ţării noastre.

Un element de bază al succesului în afaceri reprezintă, accesul la informaţie. Or, numai un antreprenor informat este prosper.
 

www.odimm.md

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon