News

Codul-model de guvernanță corporativă al SA și SRL, publicat

Prin implementarea principiilor de guvernanță corporativă, societățile pe acțiuni și cele cu răspundere limitată vor asigura clarificarea rolurilor de guvernanță ale organelor de conducere și de control, gestionarea adecvată a riscurilor, utilizarea eficientă a patrimoniului public și asigurarea transparenței și dezvăluirea informațiilor de interes public.

 

Codul-model de guvernanță corporativă al societății pe acțiuni (SA) și societății cu răspundere limitată (SRL) cu capital integral/capital majoritar public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 820 din 27 octombrie 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial din 24 noiembrie curent.

 

Astfel, Codul-model prevede, în primul rând, drepturile generale ale acționarilor/asociațiilor, printre care: dreptul de a fi informat; dreptul de a primi dividende; dreptul de a achiziționa/dobândi sau de a înstrăina acțiunea/partea  socială; dreptul de a fi ales în organele de conducere și de control ale societății. 

 

Organele de conducere ale societății pe acțiuni / societății cu răspundere limitată sunt: adunarea general a acționarilor/asociaților; consiliul societății și organul executive/administratorul.

 

Codul-model prevede că societatea poate institui și funcția de secretar corporativ sau poate atribui această funcție unui angajat din cadrul societății (secretar corporativ) care să contribuie la interacțiunea dintre acționari / asociați și organele de conducere ale societății în contextul guvernanței corporative. În acest sens, consiliul societății va adopta un document intern cu privire la secretarul corporativ, care prevede o descriere detaliată a drepturilor și responsabilitățile acestuia, lista sarcinilor, remunerarea și calificările lui.

 

Autoritățile administrației publice centrale și locale care exercită funcția de acționar/asociat al societăților pe acțiuni/societăților cu răspundere limitată cu capital integral/capital majoritar public vor propune aprobarea, de către adunările generale ale acționarilor/asociaților societăților, a codurilor de guvernanță corporativă ale societăților, conform codului-model (anexa nr.2 la Hotărârea publicată în MO).

 

Prin hotărârea publicată în Monitorul Oficial a fost aprobat și Codul-model de guvernanță corporativă a ÎS/ÎM.

 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

713 views

The date of publishing:

28 November /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

SRL | societate pe acţiuni

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon