The agricultural sector

Compensarea accizei la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2023

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărârii de Guvern pentru aprobarea modului de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea accizei la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2023.

 

În contextul crizelor actuale, inclusiv scumpirii galopante a inputurilor, în special a motorinei, atât în plan internațional, regional, cât și național, în anul 2022, în premieră, MAIA a elaborat și promovat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea accizelor la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, aprobat prin HG nr. 275/2022.

 

Compensarea accizei la motorină în anul 2022 a oferit producătorilor agricoli mijloace financiare pentru asigurarea lucrărilor agricole și a asigurat necondiționat securitatea alimentară a țării.

 

Astfel, în contextul asigurării unui proces continuu de compensare a accizei la motorină și asigurării unei previzibilități în activitatea producătorilor agricoli, Ministerul anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărârii de Guvern pentru aprobarea modului de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea accizei la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2023. Proiectul va fi corelat cu prevederile noului proiect de lege privind subvenționarea în agricultură și mediul rural, unde, la plățile complementare va fi prevăzut acest mecanism ca și caracter permanent, similar țărilor din Uniunea Europeană.

 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate persoanei responsabile: Viaceslav Grigorița, Șef Direcția politici în sectorul vegetal, la adresele de email: cancelaria@maia.gov.mdviaceslav.grigorita@maia.gov.md sau pe suport de hârtie în adresa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 162.

 

Termenul-limită pentru propuneri și sugestii asupra documentului este data de 17 februarie 2023.

Instituții:

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

1054 views

The date of publishing:

14 February /2023 15:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

producători agricoli | motorina | compensatii

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon