Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 


Ministerul este organul central de specialitate al administraţiei publice, subordonat Guvernului, cu statut de persoană juridică, care dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale.

Ministerul are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului la elaborarea şi promovarea politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial al ţării, prin sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului, precum şi asigurarea inofensivităţii şi suficienţei alimentare a ţării, în vederea creării premiselor pentru creşterea permanentă a bunăstării populaţiei.

Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

 

 

www.maia.gov.md

 

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon