News

Consultări publice: Avizul de plată la taxa pentru unitățile comerciale în cazul persoanelor fizice care practică activitate independentă

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 17 din 27 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată (OMF nr. 17/2020). Astfel, se propune completarea OMF nr. 17/2020 cu Avizul de plată la taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii în cazul persoanelor fizice care practică activitate independentă, conform anexei nr. 41 la Ordin.

 

În cazul aprobării proiectului în redacția propusă pentru consultări publice, modificările la OMF nr. 17/2020 vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar Avizul de plată menționat se va aplica începând cu semestrul II al anului 2023.

 

De menționat că, în temeiul prevederilor titlului VII al Codului fiscal, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală), persoanele fizice care practică activitate de independentă în afara piețelor sau amplasamentelor create în condițiile Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, urmează să achite taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii anual, în termen de până la data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, conform avizelor de plată, expediate de către organele împuternicite de autoritatea administrației publice locale cel târziu până la data de 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la 18 septembrie anul curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

560 views

The date of publishing:

12 September /2023 09:15

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

activitate independenta | taxa pentru unităţile stradale de comerţ

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon