News

ANRCETI a retras licențele a trei companii, care ofereau servicii de telefonie fixă și IP

Pentru neînlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea dreptului de furnizare a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice ANRCETI a revocat dreptul de furnizare a reţelelor şi serviciilor respective acordat anterior companiilor ALIT, MBI-COMREŢ şi NECCOM GRUP prin autorizarea generală. ANRCETI a revocat dreptul de furnizare a reţelelor şi serviciilor respective acordat anterior companiilor ALIT, MBI-COMREŢ şi NECCOM GRUP prin autorizarea generală. În baza unei decizii a ANRCETI, instanţa de judecată a emis o hotărâre prin care a revocat dreptul companiei ALIT de a furniza reţele şi servicii de comunicaţii electronice, celelalte două decizii se află la etapa de examinare în instanţele de judecată. Potrivit raportului ANRCETI cu privire la acţiunile de monitorizare şi control efectuate în primul semestru al anului 2015, specialiştii Agenţiei au constatat că cele trei companii nu şi-au onorat timp îndelungat obligaţia de achitare a plăţilor pentru utilizarea resurselor de numerotare atribuite, obligaţie stabilită în legislaţia în vigoare. Ulterior ANRCETI a emis prescripţii, inclusiv repetate, în care a cerut companiilor ALIT, MBI-COMREŢ şi NECCOM GRUP stingerea datoriilor acumulate. Întrucât companiile respective nu au îndeplinit prescripţiile ANRCETI şi, respectiv, nu au înlăturat încălcările constatate, ANRCETI s-a văzut nevoită să emită decizii de suspendare a dreptului acestor companii de a furniza reţele şi servicii de comunicaţii electronice, temeinicia acestora fiind confirmată ulterior de către instanţele de judecată. În acelaşi raport se arată că în perioada de referinţă ANRCETI a mai emis prescripţii la adresa a două companii: NETWORK SOLUTIONS şi OVATEL TDM, la care au fost constatate o serie de încălcări ale normei legale. Companiile respective nu au publicat în oficiile comerciale şi pe paginile sale de Internet informaţiile despre parametrii de calitate a serviciilor prestate, nu au asigurat corespunderea contractelor tip de furnizare a serviciilor cu cerinţele actelor normative în vigoare şi nu achită plata de reglementare conform procedurii şi termenelor stabilite. Autorii raportului notează că cele două companii s-au conformat cerinţelor ANRCETI şi au înlăturat încălcările consemnate în prescripţii.

via | agora.md

Instituții:

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)

1817 views

The date of publishing:

15 July /2015 11:16

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

ANRCETI | licenţă | companii | servicii | telefonie fixa | IP

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon