News

Bugetul 2018: cresc cheltuielile de personal

În anul viitor cheltuielile de personal sunt estimate în sumă de 13 768,6 mil.lei sau 8,6% din PIB. Față de anul curent, acestea vor crește cu 1 308,0 mil.lei.Majorarea volumului cheltuielilor de personal este condiționată de creșterea salariilor angajaților din sectorul bugetar, precum și de restructurarea și crearea unor noi instituții. Astfel, în limita fondului de 13 768,6 mil lei se încadrează atât măsurile de majorări salariale aprobate din anul 2017, dar și cele prevăzute pentru anul 2018. Potrivit proiectului, impactul măsurilor de majorare a salariilor din anul 2017 asupra bugetului din anul 2018 se estimează în sumă anuală de 519,9 mil. lei, dintre care pentru instituțiile finanțate de la bugetul de stat – 85,7 mil. lei și pentru cele finanțate din contul bugetelor unităților administrativ-teritoriale – 434,2 mil.lei. De la 1 ianuarie 2018 de va majora cu 10% salariul angajaților salarizați în baza Rețelei tarifare unice, inclusiv militarii, iar costul total al acestor majorări este estimat la 304,8 mil.lei. De majorarea salariilor de funcție vor beneficia peste 120 mii de angajați din instituțiile de învățământ, cultură și artă, medico-sanitare și de asistență socială, cultură fizică și sport, din sfera științei și inovării, militarii, polițiștii și alți angajați din organele apărării naționale, securității statului și ordinii publice, precum şi funcţionarii publici. În urma majorării, salariul tarifar pentru categoria I de salarizare va fi stabilit în cuantum de 1100 lei. Salariile de funcție pe categorii de salarizare se vor majora progresiv, de la 100 lei pentru angajații categoriei I, până la 200 de lei pentru categoria de salarizare 25. Per total, în anul viitor se preconizează cheltuieli de 42,4 mil. lei pentru trecerea funcționarilor publici pe următoarele trepte de salarizare. Judecătorii și procurorii vor avea salarii mai mari, datorită recalculării, de la 1 aprilie 2018, a salariilor pe măsura creșterii salariului mediu pe economie realizat în anul precedent, după cum dictează Legea nr.328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor. Costul acestora este estimat în sumă de 58,3 mil. lei. De la 1 septembrie 2017 a intrat în vigoare majorarea salariilor cadrelor didactice, pe măsura creșterii procentuale a salariului mediu prognozat pe economia națională pentru anul gestionar față de salariul mediu din învățământul real atins în trimestrul IV al anului precedent. Costul acestor majorări se estimează la suma de 104,4 mil. lei. Următoarea măsură ține tot de domeniul învățământului. Pentru reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcție, în primii ani de activitate pedagogică a tinerilor specialiști, ca urmare al actualizării numărului de beneficiari vor fi necesari circa 15,2 mil.lei. În proiectul bugetului de stat pentru anul 2018, se menționează că la formarea cheltuielilor de personal s-a luat în calcul un număr de 199 252,5 unități. Numărul de unități de personal la bugetul de stat va constiui 69 934,5 unități, iar la bugetele unităților administrativ-teritoriale – 127 675,0 unități. Din bugetul asigurărilor sociale obligatorii de stat se prevede remunerarea a 1 348,0 unități, iar din cel al FAOAM – 295,0 unități de personal.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

4433 views

The date of publishing:

05 December /2017 08:36

Domeniu:

Noutăți | Persoana fizică | Lege bugetară anuală

Tags:

salarii | sectorul bugetar | cresterea salariilor | beneficiar | buget de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon