News

Categoriile de plătitori ai PAM pot fi extinse

Lista categoriilor de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual (anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) ar putea fi extinsă. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat consultările publice asupra proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce poate aduce atingere la partu legi (Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj; Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova; Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova și Legea nr.1593/2002).

 

Astfel, străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă și beneficiarii de protecție internațională, de rând cu alţi cetăţeni ai RM care nu sunt angajaţi şi nu fac parte din nici una din categoriile obligate să se asigure în mod individual şi nu sunt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în RM pentru cel puţin 183 de zile pe parcursul anului bugetar, ar putea fi obligați să achite prima de asigurare medicală.

 

Prevederea ar putea fi inclusă în pct.3 din Anexa nr.2 din Legea 1593/2002. Totodată, pct.4 din aceeași anexă ce prevede obligativitatea asigurării în sistemul FAOM a străinilor cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul RM pentru reîntregirea familiei, studii, activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel, ar putea stabili că și persoanele străine antrenate în activități de voluntariat urmează să se asigure în mod individual.

 

Autorii proiectului vin și cu o nouă redacție a alin.2 art.2 din Legea cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj. Aceasta poate stabili că, prevederile Legii nr.105/2018 se aplică cetăţenilor RM, persoanelor fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în RM sau peste hotare, precum şi categoriilor de străini specificate la art. 2 alin. (1) lit. a), d)–g) din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în RM, cu excepția străinilor titulari ai dreptului de ședere provizorie pentru studii și în scop de muncă.

 

Măsurile propuse vor asigura abordarea unică față de străini în legislația specială ce reglementează domeniile sănătății și muncii, se spune în nota proiectului.

 

Documentul poate fi consultat până la data de 16 august 2021.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Afacerilor Interne al RM

1024 views

The date of publishing:

23 July /2021 08:00

Catalogul tematic

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Noutăți

Tags:

asigurare medicala | straini | drept de sedere | proiect hotarire guvern | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon