Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Ministerul Afacerilor Interne al RM


Ministerul Afacerilor Interne

este organul central al administraţiei publice, care își exercită atribuţiile în domeniul dreptului public. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţie, legile şi regulamentele adoptate de Parlament, decretele prezidenţiale, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului şi tratate internaţionale relevante.

www.mai.gov.md

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon