News

Curtea de Conturi: auditul performanței managementului datoriei de stat

Față de anii precedenți, în anul 2018 cheltuielile pentru deservirea datoriei de stat interne au fost în scădere, iar pentru deservirea datoriei de stat externe – în creștere. Totodată, a continuat completarea rezervei de lichidități, ceea ce a determinat majorarea datoriei de stat interne. În același timp, creanțele interne ale bugetului de stat față de băncile aflate în proces de lichidare se restituie într-un ritm lent. Curtea de Coturi a efectuat auditul performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pentru anul 2018, hotărârea cu privire la Raport fiind publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie curent. Astfel, la 31 decembrie 2018, datoria sectorului public a constituit 57881,3 mil. lei, din care datoria externă constituie 33233,7 mil. lei, iar datoria internă – 24647,6 mil. lei. Datoria de stat la finele anului 2018 a constituit 52012,5 mil. lei, din care datoria de stat externă – 28954,0 mil. lei și datoria de stat internă – 23058,6 mil. lei. În anul 2018, ca pondere în PIB, datoria de stat a înregistrat o descreștere față de anul 2017 cu 1,5%, constituind 27,4 %. Potrivit hotărârii, în structura datoriei sectorului public ponderea majoră revine datoriei de stat – 89,9%, fiind urmată de datoria Băncii Naționale – 6,5%, datoria UAT și datoria întreprinderilor din sectorul public, cărora, în total, le revin 3,6%. Analiza datelor mai denotă că, în anul 2018, ponderea datoriei de stat externe în totalul datoriei de stat a scăzut cu 0,6% față de anul 2017. Auditul relevă tendința de diminuare treptată a ponderii datoriei de stat externe în totalul datoriei de stat de la 57,6% în anul 2016 până la 55,7% în anul 2018, în timp ce ponderea datoriei de stat interne în acest total înregistrează o creștere în aceeași mărime – de la 42,4% în anul 2016 până la 44,3% în anul 2018. În Raport se mai scrie că ponderea majoră în portofoliul datoriei de stat o dețin împrumuturile de stat externe. Analiza parametrilor de risc și a indicatorului de sustenabilitate ai datoriei de stat denotă că aceștia s-au încadrat în limitele stabilite. Totodată, se atestă un risc înalt al ratei de dobândă, determinat de ponderea ridicată a datoriei de stat interne scadente în decurs de 1 an.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea de Conturi a Republicii Moldova

1054 views

The date of publishing:

08 July /2019 14:31

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Audit | curtea de conturi | datorie de stat | dobânzi | cheltuieli

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon