Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi

Instituţie supremă de audit public extern, în conformitate cu prevederile Legii Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public, confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele internaţionale privind cele mai bune practici în domeniul auditului public extern.

ccrm.md

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon