News

Curtea de Conturi: Gestionarea surselor pentru reabilitarea drumurilor

Curtea de Conturi a realizat o misiune de audit pe domeniul gestionării fondului rutier, urmărind obiectivul de clarificare a impactului eficienței fondului rutier asupra dezvoltării infrastructurii de calitate. Curtea a constatat că, deși evidența taxelor de constituire a fondului rutier se ține pe fiecare tip de taxe separat, nu toate mijloacele au fost acumulate la Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor. Astfel, în perioada 2014-2016 nu au fost direcționate și virate pentru reabilitarea, reparația și întreținerea drumurilor publice mijloace financiare în sumă de 312,7 mil. lei. Din această cauză, pe parcursul anului 2015, s-au înregistrat datorii în valoare de 231,7 mil. lei pentru lucrările executate de antreprenori. Totodată, Curtea de Conturi a mai identificat că factorii de decizie nu au asigurat o transparență a resurselor Fondului rutier și nici o monitorizare adecvată a mijloacelor de transport raportate, precum și nici a unui schimb de date ce țin de evidența exhaustivă a taxelor fiscale. Ineficiența încasării taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto este o altă deficiență stabilită de misiunea de audit. Mai multe iregularități au fost comise de Întreprinderea de Stat ,,Administrația de Stat a Drumurilor”. Astfel, prin stabilirea garanției de către aceasta s-a atestat ineficiența utilizării banilor publici, urmare a lucrărilor executate în valoare de 2,4 mil. lei, precum și achiziționarea lucrărilor și serviciilor cu unele deficiențe și nereguli, ceea ce a dus la gestiunea ineficientă a mijloacelor Fondului rutier în sumă de 105,5 mil. lei. Curtea a mai constatat: • neasigurarea calității lucrărilor executate în rezultatul recepționării lucrărilor de reparație a drumurilor publice cu abateri de la prevederile legislației în domeniul calității în construcții – prejudicii în sumă de 148,4 mil. lei; • ineficiența managementului financiar al societăților pe acțiuni, care a generat cheltuieli suplimentare în valoare de 47,4 mil. lei; • utilizarea ineficientă a mijloacelor Fondului rutier pentru lucrările de întreținere și de reparație a căilor de acces la instituțiile de menire social-culturală, în total 2,4 mil. lei;lipsa unui cadru normativ adecvat, care a determinat neatingerea rezultatelor scontate în termeni atât calitativi, cât și cantitativi. Probele de audit au fost colectate de la Cancelaria de Stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Agenția Servicii Publice, Inspectoratul General al Poliției, Agenția Națională Transport Auto, Întreprinderea de Stat ,,Administrația de Stat a Drumurilor” și de la 8 Societăți pe Acțiuni teritoriale. Menționăm că în Republica Moldova lungimea totală a drumurilor publice constituie 10586 km sau cu 26 km mai mult față de anul 2014. Până la finele anului 2016, din rețeaua totală de drumuri publice - 10586 km, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a gestionat numai 9386 km, din care 3346 km sau 36% – drumuri naționale și 6040 km (64%) – drumuri locale. Diferența de 1200 km din lungimea totală a drumurilor este în gestiunea administrației publice locale din partea stângă a râului Nistru. Reamintim că, începând cu anul 2017, în urma modificărilor cadrului regulator, în gestiunea ministerului de resort au rămas doar drumuri publice naționale, care constituie 5907 km (63%), iar restul 3500 km (37%) de drumuri publice locale au fost transmise în gestiunea autorităților administrației publice locale de nivelul II, cu ulterioara finanțare din fondul rutier, în funcție de numărul de kilometri administrați. Reconstrucția drumurilor este un obiectiv primordial stabilit în proiectul bugetului pentru anul viitor, pentru realizarea acestui obiectiv se vor transfera din bugetul de stat în contul bugetelor locale o sumă totală de 743,4 mil. lei. În Fondul rutier pentru anul 2018 se preconizează alocarea a peste 1,71 mld. lei din bugetul de stat, altele 2,3 mld. lei sunt oferite de BERD, BEI și Comisia Europeană, iar peste 104 mil. vor fi oferite de Banca Mondială.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Curtea de Conturi a Republicii Moldova

1266 views

The date of publishing:

12 December /2017 14:41

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

reabilitarea drumurilor | curtea europeana de conturi | audit | fondul rutier

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon