News

Elemente obligatorii pentru beneficiarii de facilități fiscale

Guvernul a stabilit elementele obligatorii ce urmează a fi indicate în scrisoarea emisă pe blancheta oficială de către donator sau implementator în scopul beneficierii de facilitățile fiscale și vamale aferente mărfurilor și serviciilor destinate realizării proiectelor de asistență tehnică sau investițională. Hotărârea respectivă a fost publicată în Monitorul Oficial din 2 martie curent. Astfel, elementele obligatorii ale scrisorii emise de donator sunt: 1. Denumirea acordului sub incidenţa căruia cade proiectul de asistenţă tehnică sau investiţională respectiv, cu menţionarea prevederilor privind impozitarea; 2. Denumirea proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională; 3. Denumirea beneficiarului proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională; 4. Denumirea agentului economic care va efectua importul; 5. Numărul şi data facturii fiscale (invoice) în baza căreia se va efectua importul; 6. Valoarea şi cantitatea mărfurilor importate. Completarea respectivă este condiționată de necesitatea stipulării exprese a elementelor obligatorii ale scrisorii emise pe blancheta oficială în scopul evitării interpretărilor duale, atât din partea agenților economici, cât și a instituțiilor publice în partea ce ține de acordarea scutirii. Totodată, prin Hotărârea publicată se actualizează și Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum ܈și a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile ܈și serviciile destinate acestora. Unele dintre noile proiecte incluse în lista respectivă sunt: • Suport pentru reforma sectorului de securitate a Republicii Moldova • Orașe ecologice durabile în Moldova – Catalizarea investițiilor în orașe verzi durabile în Republica Moldova, folosind o abordare holistică de planificare urbană integrată • Proiectul „Educația și Promovarea Schimbărilor Climatice – Climate Box” • Servicii legate de adaptarea la schimbările climatice ܈și mobilizarea resurselor în sectorul agricol • Consolidarea capacităților micilor producători de pomușoare şi altele. De asemenea, documentul prevede racordarea legislației în vigoare cu modificările operate în Codul fiscal ce se referă la substituirea termenului de ”cota zero a TVA” cu termenul ”scutire de TVA cu drept de deducere”. Totodată, a fost ajustat Regulamentul privind modul de atestare a venitului obţinut de persoanele fizice şi juridice rezidente, antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică, care prevede că facilitățile privind impozitul pe venit pot fi acordate și în baza proiectelor de asistență investițională, dacă tratatul internațional prevede astfel de norme. Implementarea prevederilor nu implică cheltuieli financiare suplimentare din bugetul public national.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

2365 views

The date of publishing:

12 March /2018 08:16

Catalogul tematic

T.V.A. | Accizele | Administrare fiscală | Noutăți

Tags:

Proiect | Hotarare de Guvern | facilitati fiscale | facilitati vamale | scutire de taxa

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon