News

Executarea bugetului de stat 2017 a fost aprobată

Bugetul de stat pentru anul 2017 a fost executat la partea de venituri în sumă de 33 947,4 mil. lei, cu 169,1 mil. lei sau 0,5% mai mult față de nivelul precizat. La partea de cheltuieli, bugetul de stat a fost executat în sumă de 35 479,1 mil. lei, cu 2 323,4 mil. lei sau cu 6,1% peste suma precizată inițial. Soldul bugetar a fost executat în sumă de 1 531,7 mil. lei, cu 2 492,5 mil. lei (61,9%) sub nivelul prevederilor precizate. Din suma totală a deficitului, proiectelor finanțate din surse externe le revine 919,8 mil. lei sau 60,0%. Cabinetul de miniștri a aprobat ieri proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017. Potrivit raportului, încasările din impozitul pe venitul persoanelor fizice în anul 2017 au constituit 1 572,6 mil. lei cu o majorare în raport cu anul 2016 cu 201,0 mil. lei sau cu 14,7%. Gradul de realizare a acestui impozit față de planul precizat a constituit 102,5%. Creșterea se datorează majorării fondului de retribuire a muncii ca urmare a majorării câștigului salarial mediu lunar pe economie de la 5 084 lei în anul 2016 până la 5 697 lei în anul 2017. În același timp, una din cauzele care au condiționat majorarea încasărilor la impozitul pe venit la sursa de plată este urmare a creșterii cotei cu 1% (de la 2% până la 3%) a impozitului reținut la plățile efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești, pe veniturile obținute de către aceștia din livrarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural. Sporul a fost condiționat şi de gradul de conformare a contribuabililor la aspectul de înregistrare a contractelor de transmitere în folosință a proprietății imobile persoanelor fizice. În același timp, din impozitul pe venitul persoanelor juridice încasările în anul 2017 au constituit 3 968,8 mil. lei cu o majorare în raport cu anul 2016 cu 677,0 mil. lei. Gradul de realizare față de planul precizat a constituit 97,1%. Încasările de la impozitul pe avere au constituit 43,5 mil. lei față de 55,0 mil. lei prevăzute pe an. La situația din 1 noiembrie 2017, conform informației prezentate de către Agenția Servicii Publice, 2287 persoane fizice au devenit subiecți al impunerii cu impozitul pe avere pentru care a fost calculat impozit în sumă de 43,5 mil. lei. Din suma încasărilor de 43,5 mil. lei circa 14,8 mil. lei au constituit sumele restanțelor pe acest impozit pentru anul 2016. În anul 2017 au fost acumulate venituri din amenzi și sancțiuni în sumă de 344,9 mil. lei față, fiind realizate față de prevederile anuale la nivel de 112,0 %. Comparativ cu anul 2016, aceste încasări sau majorat cu 174,0 mil. lei. În Raport se mai arată că restanțele agenţilor economici față de bugetul de stat la impozite și taxe, la situația din 31 decembrie 2017, au constituit 955,7 mil. lei, majorându-se comparativ cu anul 2016 cu 210,5 mil. lei. Din sumă totală a restanțelor, impozitele și taxele administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 727,3 mil. lei, iar de către Serviciului Vamal – 208,4 mil. lei. Cât privește datoria de stat, la situaţia din 31 decembrie 2017 soldul acesteia a constituit 51 660,3 mil. lei, fiind compus din $ 1 700,7 mil. (echivalentul a 29 081,8 mil. lei) datorie de stat externă şi 22 578,5 mil. lei – datorie de stat internă, înregistrând o majorare de 874,5 mil. lei sau cu 1,7% comparativ cu sfârșitul anului 2016. În același timp, în anul 2017 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă totală de 53 377,6 mil. lei, ceea ce constituie 101,1% fată de prevederile anuale. Față de acumulările anului 2016, veniturile sunt în creștere cu 16,2%. La partea de cheltuieli, bugetul public național a fost executat în sumă de 54 522,1 mil. lei, la nivel de 93,4% din prevederile anuale. Comparativ cu anul precedent, cheltuielile s-au majorat cu 12,5%. Executarea bugetului public național în anul 2017 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 1 144,8 mil. lei, sau la nivel de 0,76 % din PIB. Raportul mai conține date despre evoluția macroeconomică a economiei naționale în anul trecut. Astfel, se menționează că pe parcursul anului leul moldovenesc s-a apreciat cu 14,4% fată de dolarul SUA în termeni nominali. Totodată, în anul 2017 exporturile s-au majorat cu 18,6%, iar importurile - cu 20,2%. Soldul negativ al balanței comerciale s-a majorat cu 21,8% și a constituit $ 2 406,3 mil., fată de $1 975,7 mil. în anul 2016. Rata șomajului la nivel de țară pentru trimestrul IV al anului 2017 a înregistrat 3,3%, fiind cu 0,5 p.p. mai mică față de trimestrul IV 2016.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1969 views

The date of publishing:

24 May /2018 13:45

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți | Lege bugetară anuală

Tags:

bugetul de stat | venituri | cheltuieli | deficit bugetar | macroeconomica | guvern Moldova

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon