News

Încălcările fiscale nesemnificative: avertizare în loc de sancțiune

Legislația fiscală în vigoare prevede că se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie până la 100 de lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi până la 1000 de lei pentru persoanele fizice care desfăşoară această activitate şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei (art. 231 alin.(4) din Codul fiscal).

 

Totodată, în Parlament este înregistrată inițiativa legislativă pentru modificarea articolului citat, fiind propusă majorarea pragului financiar până la 500 lei și, respectiv, 5000 lei.

 

Astfel, antreprenorii care au comis încălcări fiscale în sumă de până la 5000 lei și cetățenii a căror încălcări constatate nu depășesc 500 lei nu vor fi sancționați, dar, după cum prevede art. 235 alin 11 din CF, vor fi aplicate avertizări.

 

Autorii consideră necesară modificarea pragului care a fost inclus în CF în anul 2015 și de atunci nu a fost actualizat, ținându-se cont de creșterea economică, deprecierea monedei, inflație, evoluția salariului mediu sau alți indicatori.

 

Scopul proiectului constă în diminuarea poverii administrative asupra antreprenorilor și cetățenilor, asigurarea proporționalității  aplicării sancțiunilor fiscale, precum și reducerea posibilității apariției situațiilor de corupție.

 

Totodată, un obiectiv al acestei inițiative este determinarea organelor fiscale de a-și consolida activitatea pe identificarea, depistarea și sancționarea cazurilor de evaziune și încălcări fiscale de proporții, săvârșite cu rea intenție.

 

De asemenea, prin implementarea acestor modificări se mizează pe favorizarea și încurajarea climatului investițional, organele de control fiind privite ca instituții care avertizează și ajută antreprenorii să-și corecteze erorile nesemnificative, ci nu ca un organ care vine să-i sancționeze și să pedepsească pentru orice abatere comisă din imprudență.

 

Consolidarea instituției avertismentului va oferi antreprenorilor mai multă libertate de dezvoltare, în condițiile unui stat prietenos mediului de afaceri, se mai spune în nota proiectului.

 

Cu detalii suplimentare vom reveni pe măsura promovării inițiativei.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2129 views

The date of publishing:

16 November /2021 11:57

Catalogul tematic

Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică | Sancțiuni fiscale

Tags:

sanctionare | legislație fiscala | persoana fizică | persoana juridica

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon