News

La baza bugetului de stat 2019 stau obiectivele bugetar-fiscale

În ultima ședință plenară în mandat deplin al Parlamentului deputații au votat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019. Președintele comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă, a precizat că proiectul a fost elaborat în baza prognozei dezvoltării economiei în anii 2019-2021 și a obiectivelor bugetar-fiscale pe anul 2019, ca rezultat al reformei fiscale, care a fost implementată începând cu 1 octombrie 2019. Astfel, pentru anul 2019 bugetul de stat este axat pe menținerea stabilității macroeconomice și asigurarea veniturilor necesare pentru continuarea reformelor structurale economice și sociale. În acest sens, veniturile bugetului de stat pentru anul viitor sunt estimate la 42 125,5 mil. lei, cu o creștere față de veniturile precizate pentru anul 2018 de 14,1%. Cheltuielile bugetului de stat sunt estimate la 47 664,2 mil. lei, fiind în creștere cu 13,5% comparativ cu cele din anul curent. Se estimează că, din suma totală a veniturilor bugetului de stat, 88,6% sau 37 337,4 mil. lei vor fi încasate din impozite și taxe. Defalcările de la impozitul pe venit al persoanelor fizice se prognozează în sumă de 1 472,7 mil. lei, cu 189,3 mil. lei mai puțin decât cele precizate pentru anul 2018, ca urmare a modificării cotelor impozitului pe venitul și ale scutirilor personale persoanelor fizice. Încasările în bugetul de stat din impozitul pe venitul persoanelor juridice sunt estimate la 5 7167,7 mil. lei, cu o creștere față de cele precizate în 2018 cu 28,7% sau cu 1 274,8 mil. lei. Din TVA se prognozează venituri în sumă de 20 129,0 mil. lei, în creștere față de anul 2018 cu 12,7%. Încasările accizelor în bugetul de stat sunt estimate la nivelul de 6 729,5 mil. lei, mai mari comparativ cu cele din 2018 cu 9,2%. Transferurile de la bugetul de stat către cele locale constituie 11 030,2 mil. lei, dintre care transferurile cu destinație generală sunt preconizate în sumă de 1 619,6 mil. lei, iar cele cu destinație specială – 9 086,9 mil. lei. Totodată, se estimează că soldul datoriei de stat la situația din 31 decembrie 2019 nu va depăși 63 011,5 mil. lei, dintre care 59,1% - datorie de stat externă și 40,9% - datorie de stat internă, înregistrând o majorare cu 6 035,0 mil. lei în raport cu valoarea precizată pentru sfârșitul anului 2018. La capitolul granturi, intrările la bugetul de stat se prevăd în sumă de 1 960,2 mil. lei.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

2155 views

The date of publishing:

03 December /2018 11:01

Catalogul tematic

Noutăți | Persoana fizică | Persoană juridică | Lege bugetară anuală

Tags:

bugetul de stat | venituri | cheltuieli | impozite şi taxe | lectură finală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon