News

Legea Contabilității, raportarea statistică și așteptările contabililor profesioniști

Perfecționarea contabilității și raportării financiare este o preocuparea permanentă a Ministerului Finanțelor, a afirmat Lidia Foalea, șefa Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul ministerului, în cadrul celei de-a IV ediții a Conferinței Naționale a Contabililor, dedicată Zilei Profesionale a Contabilului. Aceasta a menționat faptul că autoritățile și-au asumat angajamentul de transpune în legislația națională prevederile acquis-lui comunitar în domeniul financiar și sectorul corporativ, referindu-se la noua Lege a Contabilității, ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019. În primul rând, Lidia Foalea a menționat că una din cele mai importante noutăți ține de clasificarea entităților, care vor fi clasificate în 4 categorii – entități micro, mici, mijlocii și societățile de interes public, precum și o clasificare a grupurilor, care se vor diviza în grupuri mici, mijlocii și mari. Astfel, entitățile se vor diviza în baza următorilor indicatori: valoarea totală a activelor, valoarea venitului din vânzări și numărul mediu al salariaților. Entitățile vor întocmi și situații financiare, care diferă în funcție de categorie. Cele micro, care, conform datelor Biroului Național de Statistică, reprezintă circa 91% din totalul întreprinderilor înregistrate în ţara noastră, vor întocmi situații financiare prescurtate. Entitățile mici, circa 7% din total, vor întocmi situații financiare simplificate, iar cele mijlocii și mari, acestea reprezentând 1,2% din total – situații financiare complete. O altă noutate a legii, pe care a menționat-o Lidia Foalea, este definiția entității de interes public. La entitățile de interes public în formula actuală – companiile de asigurări, băncile, instituțiile financiare, va mai fi inclusă o nouă categorie de entități –societățile pe acțiuni în care cota statului este mai mare de 50%, a specificat reprezentantul Ministerului Finanţelor. Entitățile de interes public vor ține contabilitatea și vor raporta în conformitate cu IFRS. Acestea au misiunea ca pe parcursul anului 2018 să se pregătească pentru a trece, de la 1 ianuarie 2019, la IFRS. Însă, după cum a menționat Lidia Foalea, va fi o perioadă de trecere, când acestora li se va permite să țină contabilitatea atât conform SNC, cât și IFRS. Conform datelor de la 31 decembrie 2017, avem 18 întreprinderi de stat care vor deveni entități de interes public. Întocmirea situațiilor financiare consolidate este un alt aspect la care s-a referit Lidia Foalea. Conform Legii Contabilității, grupurile mari vor fi obligate să întocmească situații financiare consolidate, precum și cele mici, în cazul în care o entitate-fiică este o entitate de interes public. Legea mai prevede că situațiile financiare individuale ale societăților de interes public, ale entităților mijlocii și situațiile consolidate ale grupurilor mari vor fi supuse auditului, aceasta fiind o altă prevedere ce va fi implementată de la anul viitor. Totodată, este majorat termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale de la 90 la 120 de zile. Lidia Foalea a anunțat că instituția are mai multe prerogative pentru anul 2018, a căror scop este pregătirea pentru implementarea noii Legi a Contabilității, precum și aducerea în concordanță a cadrului normativ cu noile legi adoptate. Reieșind din prevederile noilor SNC, a apărut necesitatea introducerii unor conturi contabile. Astfel, va fi modificat Planul de Conturi, le-a adus la cunoștință celor prezenți șefa direcției din cadrul Ministerului Finanțelor. Ea a mai anunțat că ministerul lucrează în prezent asupra elaborării Ghidului Metodologic de întocmire a situațiilor financiare, ce va ajuta contabilii la întocmirea situațiilor financiare conform noilor prevederi, la modificarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea în ONG-uri și la Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele care practică activitate profesională în domeniul justiţiei. Elaborarea Particularităților contabilității în cadrul parteneriatelor publice-private, care, potrivit Lidiei Foalea, la finele anului vor fi publicate în Monitorul Oficial, este încă una din priorităţile ministerului. Totodată, în cadrul Conferinței șeful Serviciului informațional al rapoartelor financiare din cadrul Biroului Național de Statistică, Andrei Crăciun, s-a referit la provocările cu care se confruntă instituția ca urmare a adoptării noii Legi a Contabilității, dar și în contextul unificării raportării financiare. Biroul Național de Statistică reproduce datele grupurilor mici și mijlocii în baza Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, care sunt diferite față de noile prevederi ale Legii Contabilității, deci, va trebui să ne conformăm la acest capitol, a menționat Andrei Crăciun. Comunitatea contabililor profesioniști așteaptă, în primul rând, recunoașterea profesiei în sensul larg al cuvântului. În Legea Contabilității din 2007 a fost stipulat că contabilul-șef trebuie să deţină studii în domeniu. Dacă am face o analiză a tuturor agenților economici din țară, cred că 50% din cei care deţin funcţia de contabili-șefi sunt fie directorul sau, de ce nu, soția acestuia. Acest fapt este în detrimentul contabililor profesioniști, este mesajul transmis de doctorul conferențiar, directorul financiar SA Bucuria, Ecaterina Cechina. Un alt mesaj transmis de contabili se referă la conjugarea eforturilor asupra reglementării raportării financiare, pentru că, potrivit lor, mai mult se discută despre raportarea fiscală, cea financiară rămânând în umbră. La evenimentul organizat de Asociaţia Obştească a Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova „EcoFin-Consult” au participat peste 100 contabili din întreaga țară, precum și reprezentanți ai Biroului Național de Statistică, Curții de Conturi, asociațiilor profesionale, mediului academic etc.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO „Ecofin-Consult”

3958 views

The date of publishing:

05 April /2018 11:21

Catalogul tematic

Administrare fiscală | SIRF | Noutăți | Contabilitate

Tags:

conferinta anuala | EcoFin-Consult | Ziua Contabililor | Legea Contabilitatii | IFRS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon