Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO „Ecofin-Consult”

AO „Ecofin-Consult”

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova,, înfiinţată la 21 iunie 2004, este o organizaţie necomercială şi neafiliată politic, cu o vastă experienţă în protecţia drepturilor şi promovarea intereselor contribuabililor, în special, ale auditorilor şi consultanţilor în management, precum şi în domeniile prestării serviciilor de proiectare, implementare a sistemelor de management calitate / mediu / siguranţa alimentului / securitate şi sănătate ocupaţională / securitatea informaţiei, al prestării serviciilor de instruire a audienţilor şi de consultanţă în domeniul economic, financiar-fiscal, contabil, antreprenorial. Asociaţia îşi realizează activitatea în folosul societăţii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Tags:

article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon