News

Ministerul Finanțelor: nu există riscuri de neexecutare a cheltuielilor aprobate în buget

În primele 4 luni a anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 22,5 mld. lei, aceasta fiind în creștere cu 3,6 mld. lei față de perioada similară a anului precedent. Cheltuielile au constituit 24,7 mld. lei, cu 3,3 mld. lei mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,2 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 7,8 mld. lei, comunică Ministerul Finanțelor.
Veniturile bugetului de stat în primele 4 luni a anului 2021 au constituit 14,0 mld. lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea s-au majorat cu 2,6 mld. lei. 

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 6,4 mld. lei, cu 1,2 mld. lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 8,0 mld. lei, fiind în creștere cu 1,4 mld. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 16,9 mld. lei, mai mult cu 2,2 mld. lei comparativ cu perioada similară a anului 2020. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,9 mld. lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat  au constituit 4,7 mld. lei.

Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru perioada ianuarie - aprilie a anului curent, plățile fiind finanțate integral, în baza necesităților de finanțare.

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014,  onorarea obligațiilor de deservire a datoriei de stat externă și internă, precum și achitarea salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale sunt prioritare. De asemenea, Ministerul Finanțelor reiterează că, nu există riscuri de neexecutare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind că autoritatea asigură în permanență un management prudent al lichidităților. 

Gestionarea eficientă a finanțelor publice reprezintă prioritate maximă pentru Ministerul Finanțelor, contribuind astfel la obiectivul primordial de depășire a crizei pandemice și, respectiv, de relansare a economiei naționale.

Indicatorii principali privind executarea BPN și a componentelor acestuia (mil. lei)


via | mf.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

901 views

The date of publishing:

07 May /2021 10:54

Catalogul tematic

Noutăți | Sistemul bugetar

Tags:

buget de stat | BPN | cheltuieli | venituri | Ministeru finantelor | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon