News

MTender: acreditarea platformelor electronice de achiziții

Proiectul regulamentului ce stabilește condițiile și procedura de acreditare a platformelor electronice de achiziții (PEA) în cadrul MTender, inclusiv condițiile și procedura de acreditare și sistare a acreditării, dar și atribuțiile Comisiei de acreditare a PEA este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Conform documentului, în componența Comisiei, care reprezintă un organ colectiv cu statut permanent, abilitat cu funcția de luare a deciziilor privind acreditarea PEA, va fi inclus un secretar de stat al Ministerului Finanțelor, care va avea funcția de președinte al Comisiei. De asemenea, aici se vor regăsi și reprezentanți ai Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică. În componența Comisiei vor mai fi incluși directorul Agenției Achiziții Publice și un reprezentant al societății civile înaintat de Consiliul economic de pe lângă Prim-ministru. Pentru participare, solicitanții vor depune o cerere de acreditare semnată de conducătorul persoanei juridice deținător al platformei electronice de achiziții. Pe lângă cererea de acreditare se depune și informația care reflectă corespunderea operatorului PEA cu cerințele față de servicii, informația privind nivelul de acreditare deținut și cel care urmează a fi obținut, precum și documentul care confirmă efectuarea plății pentru testare. Comisia de acreditare va examina cererile privind acreditarea platformelor electronice, va verifica documentele anexate la cerere și va evalua rapoartele și concluziile Operatorului MTender cu privire la testarea platformei electronice în vederea corespunderii cu cerințele tehnice și funcționale stabilite. Tot Comisia se va ocupa de publicarea pe portalul web mtender.gov.md și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a informației referitoare la decizia de acreditare a platformei electronice, precum și de recepționarea și examinarea solicitărilor, reclamațiilor și informațiilor de la Operatorul MTender, operatorii PEA și utilizatori. Comisia va ține și evidența numărului de încălcări tehnice ale PEA acreditate. Operatorul PEA va oferi servicii consumatorilor de informații sau participanților la procesul de achiziții, reieșind din nivelul său de acreditare – Regulamentul presupune în acest sens 6 niveluri. Operatorul trebuie să dețină sisteme de bază și de rezervă, să utilizeze tehnologii moderne precum și soluții hardware și software avansate, care asigură funcționarea în regim neîntrerupt a platformei electronice la capacitățile și limitele necesare. Totodată, sistemul informațional urmează să asigure plasarea a cel puțin 100 de anunțuri de participare la proceduri de achiziții pe zi pentru platformele electronice acreditate care dețin nivelul I, III sau V de acreditare. De asemenea, sistemul informațional urmează să asigure pregătirea și plasarea a cel puțin 400 de oferte pe zi la procedurile de achiziție publică sau licitațiile electronice pentru platformele electronice acreditate care dețin nivelul II, IV sau VI de acreditare. Regulamentul prevede și sancționarea operatorilor care vor încălca prevederile. Astfel, operatorul PEA va achita amendă în cazul înregistrării a 5 sau mai multe cazuri de încălcare a integrității datelor, înregistrării a 5 sau mai multe cazuri de indisponibilitate a PEA și al divulgării informației confidențiale care constă în transmiterea informației unei persoane terțe fără acordul prealabil al posesorului informației confidențiale. Cuantumul și modalitatea calculării amenzilor pentru încălcări vor fi specificate în condițiile contractului dintre Operatorul PEA și Operatorul MTender. Conform notei proiectului, achizițiile publice electronice permit micșorarea cheltuielilor e-guvernamentale între 5% și 30% și reducerea duratei de realizare a procedurilor de achiziții publice de la 20% până la 40%.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1436 views

The date of publishing:

20 September /2018 08:01

Catalogul tematic

Noutăți | Achiziţie publică

Tags:

MTender | procedura de achiziţii | acreditare | Proiect | ministerul finantelor

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon