News

Pretențiile financiare vor fi examinate de o Comisie

În cadrul ședinței Guvernului din 30 noiembrie 2017 a fost susținut Regulamentul ce stabilește condițiile și modul de activitate a Comisiei de examinare a pretențiilor financiare ale persoanelor juridice care dețin autorizații de societate de registru sau licență pentru activitatea de depozitar central. Potrivit ministrului Justiției, Vladimir Cebotari, Comisia se constituie pentru a examina cererile de compensare, care pot apărea din partea deținătorilor de registre sau licențe de activitate de depozitar central, preluate de ultima instituție. Comisia urmează să examineze cererile ce vor fi depuse de agenții economici, să decidă acceptarea sau neacceptarea compensării, precum și cuantumul de compensări ce urmează a fi achitate și să le propună Guvernului pentru a hotărî în privința modului și a mărimii exacte a compensării, a informat ministrul. Comisia este compusă din 7 persoane - reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și a Cancelariei de Stat. Președinte al Comisiei a fost delegat Secretarul general de stat al Ministerului Justiției, Anatolie Munteanu. Astfel, funcțiile de bază ale Comisiei se referă la examinarea pretențiilor financiare, adoptarea deciziilor pe marginea lor, stabilirea cuantumului despăgubirilor, în cazul în care pretențiile financiare au fost admise total sau parțial. Prin crearea și funcționarea acestei comisii se va reuși punerea în aplicare a unui mecanism transparent și eficient cu privire la acordarea de către stat a despăgubirilor persoanelor juridice și restabilirea echității financiare. Cum va funcționa mecanismul? Pretențiile financiare, însoțite de actele doveditoare, ce au fost depuse la Cancelaria de Stat, vor fi remise secretarului Comisiei, care, după înregistrarea pretențiilor financiare și a actelor anexate, le transmite președintelui Comisiei pentru repartizare membrilor raportori ai Comisiei. Membrul raportor al Comisiei verifică toate circumstanțele invocate de persoana care a depus pretenția financiară, materialele anexate la aceasta și le pregătește pentru ședința Comisiei. Toate materialele, inclusiv actele, informaţiile şi datele prezentate de persoana care a depus pretenţiile financiare, evaluările experţilor atraşi şi informaţiile remise de autorităţile publice sunt prezentate pentru examinare tuturor membrilor Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare până la data desfăşurării şedinţelor Comisiei. Comisia poate emite una dintre următoarele decizii: 1) de acceptare totală/parțială a pretenției financiare și de acordare a despăgubirilor, cu indicarea cuantumului acestora; 2) de respingere a pretenției financiare. Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul de stat, deoarece membrii Comisiei de examinare a pretenţiilor financiare nu vor fi remuneraţi pentru activitatea în cadrul acesteia. Cât privește cheltuielile financiare suportate de bugetul de stat ce vor fi generate de despăgubirile acordate de Comisie persoanelor juridice îndreptăţite să le primească, acestea, potrivit ministrului Justiției, nu pot fi anticipate, dat fiind faptul că doar Comisia urmează să decidă admiterea sau respingerea pretenţiilor financiare, precum şi cuantumul despăgubirilor acordate.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Justiției

1298 views

The date of publishing:

01 December /2017 14:37

Domeniu:

Noutăți

Tags:

guvern Moldova | regulament | comisie | pretentii | depozitarul central | Vladimir cebotari

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon