News

Redistribuiri în scopul evitării eventualelor riscuri de neplată a salariilor

Din alocațiile aprobate pentru asigurarea salarizării în sectorul bugetar în anul 2021, Ministerul Finanțelor propune redistribuirea a 3315,0 mii lei, dintre care 2992,1 mii lei – către autorități finanțate de la bugetul de stat și 322,9 mii lei – către autoritățile publice locale. Proiectul hotărârii Guvernului privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021, aprobat în cadrul ședinței Executivului din 3 decembrie, a fost elaborat în condițiile în care mai multe autorități au semnalizat despre surse insuficiente pentru achitarea salariilor, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, concedii neutilizate în cazul eliberării angajaților în anul curent, atât pentru instituțiile finanțate din bugetul de stat, cât și pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, care se finanțează în bază de cost standard per elev în baza Hotărârii Guvernului nr. 868/2014.
 
Concomitent, în baza prevederilor art.60 alin.(1) lit.a) din Legea nr.181/2014, în aceleași scopuri de acoperire a insuficienței de mijloace pentru asigurarea salarizării în sectorul bugetar, proiectul propune redistribuiri de alocații în cadrul unor autorități publice centrale din contul economiilor identificate, care se soldează cu majorarea cheltuielilor de personal în sumă de 2507,7 mii lei. De asemenea, conform solicitărilor parvenite, Ministerul Finanțelor propune redistribuiri de mijloace pentru asigurarea altor necesități stringente, exceptând cheltuielile de personal.
 
Astfel, la Ministerul Justiției, din contul economiilor formate la Administrația Națională a Penitenciarelor, urmare a prezentării în cadrul procedurilor de achiziții publice a ofertelor de preț mai avantajoase în raport cu prețurile planificate, se propune redistribuirea acestora pentru plata lucrărilor suplimentare în legătură cu finalizarea reconstrucției acoperișului și a fațadei clădirii Agenției Naționale a Arhivelor în sumă de 335,5 mii lei și pentru achitarea serviciilor juridice garantate de stat în suma de 3726,0 mii lei.
 
În cazul Ministerului Educației și Cercetării, din economiile identificate, se propune redistribuirea mijloacelor pentru procurarea materialelor în scopuri didactice necesare perfecționării cadrelor didactice în sumă de 617,5 mii lei.
La Ministerului Culturii, în urma revizuirii programelor de cheltuieli, se vor redistribui sumele planificate pentru asigurarea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă și de promovare a produselor autohtone și a potențialului turistic a Moldovei (organizarea și desfășurarea Târgului de Crăciun), în sumă de 2800,0 mii lei.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

796 views

The date of publishing:

06 December /2021 07:57

Catalogul tematic

Noutăți | Lege bugetară anuală

Tags:

redistribuire | buget de stat | alocatie | proiect HG

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon