News

SFS a aprobat Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2022

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2022, ce prevede politici de asistență şi suport pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de identificare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii. De asemenea, Programul stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea tratamentelor de conformare.

 

În cadrul Programului de conformare 2022 vor fi monitorizate următoarele 8 sectoare din economia națională:

  • comerț cu amănuntul și cu ridicata a mărfurilor și materialelor (depozitele en gros, comerțul electronic, comerțul cu amănuntul și ridicata a mărfurilor industriale, comerțul cu amănuntul și ridicata a produselor alimentare și comerțul cu amănuntul și ridicata a materialelor de construcție, materialului lemnos);
  • comerț cu autovehicule;
  • agricultura (producerea și comercializarea produselor agricole);
  • servicii imobiliare (agenții imobiliari);
  • întreținerea și repararea autovehiculelor/spălătoriile auto;
  • servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate (frizerii, centre sportive, centre stomatologice și saloane cosmetice)
  • industria prelucrătoare (fabricarea articolelor din beton, ciment, fabricarea articolelor din PVC și fabricarea produselor metalice)
  • industria alimentară (fabricarea articolelor din carne, mezeluri, fabricarea produselor de brutărie și fabricarea produselor lactate).

 

Aceste sectoare au fost identificate în baza analizei scorului mediu de risc înregistrat de contribuabili, a veniturilor din impozite și taxe raportate la PIB, precum și a rezultatelor acțiunilor de administrare fiscală aplicate pe parcursul anilor 2020-2021.

 

Reamintim, SFS operează cu 8 categorii de riscuri: riscuri generale, specific, aferente TVA, aferente persoanelor fizice cetățeni, de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari, aferente persoanelor fizice cu venituri mari, aferente persoanelor fizice - contribuabili mari și aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA.

 

Potrivit documentului, principalele riscuri de neconformare fiscală evaluate pentru domeniile prioritare pentru anul viitor sunt: utilizarea muncii ne (sub) declarate, riscul raportării eronate, prin neprezentarea sau prezentarea tardivă a dărilor de seamă, nereflectarea în contabilitate a veniturilor real încasate, neutilizarea echipamentelor de casă și control cu memorie fiscală, lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor comercializate, desfășurarea activității fără dispunerea de acte permisive, majorarea nejustificată a cheltuielilor suportate etc.

 

Tratamentele de conformare utilizate față de contribuabilii vor consta în aplicarea următoarelor instrumente: contactarea contribuabilului, expedierea/ înmânarea scrisorilor de conformare, somațiilor, notificărilor/chestionarul agentului economic; organizarea și desfășurarea ședințelor de conformare; efectuarea vizitelor fiscale și monitorizarea subdiviziunilor declarate de către contribuabil.

 

Suplimentar la sectoarele de activitate stabilite pentru anul 2022, se vor supune monitorizării și casele de schimb valutar, transmiterea în locațiune a bunurilor imobiliare, veniturile obținute de către persoanele fizice din jocurile de noroc și serviciile prestate în adresa companiilor nerezidente și persoanele fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional de zilier.

 

În același timp, SFS planifică selectarea unui eșantion de persoane fiziceposibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor,  în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară,  care vor fi aplicate cu prudență față de contribuabili selectați, pentru care se va aprecia riscul de nedeclarare a veniturilor, reieșind din informația deținută de SFS, nerespectarea legislației fiscale din imprudență și nu cu rea intenție.

 

Cât privește agenții economici – contribuabili mari, pe parcursul anului 2022 accentul va fi pus pe contribuabilii cu nivel sporit de risc de neconformare din domeniile: industria prelucrătoare, industria alimentară și agricultura, iar tratamentele de conformare aplicate față de contribuabilii mari urmează să fie selectate într-un mod individual, având în vedere specificul contribuabililor mari și a riscurilor presupuse în activitatea acestora.

 

În anul 2021 în Programul de conformare au fost incluse domeniile: comerțul cu amănuntul și cu ridicata; servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate; comerțul electronic; servicii imobiliare; industria extractivă; fabricarea mobilei; transportul, întreținerea și repararea autovehiculelor și agricultura. Potrivit rezultatelor monitorizării contribuabililor pentru trimestrul III al anului curent, obligațiile fiscale calculate la bugetul public național de către contribuabilii monitorizați înregistrează o creștere cu 19% sau 112778,83 mii lei comparativ cu perioada similară a anului precedent.
 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2133 views

The date of publishing:

10 December /2021 08:00

Catalogul tematic

Legislație fiscală | Contribuabilii Mari | Persoana fizică | Programul de conformare benevolă a contribuabililor

Tags:

contribuabil | conformare fiscală | plan | monitorizare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon