News

SFS a constatat încălcări în cadrul a 58% din controalele fiscale realizate în anul 2021

Pe parcursul anului 2021 Serviciul Fiscal de Stat a efectuat, în total, 36398 controale fiscale, numărul acestora fiind mai mic comparativ cu cel din anul 2020, când au fost înregistrate 45594 controale, comunică autoritatea fiscală. Ponderea încălcărilor stabilite în total în cadrul controalelor efectuate în anul precedent este de 58%, iar suma totală calculată a sancțiunilor fiscale reprezintă 321,9 mil. lei.

 

Astfel, SFS a desfășurat 25107 controale la fața locului prin metoda de verificare tematică privind restituirea TVA, accize, înregistrarea/anularea plătitorilor de TVA, restituirea impozitului pe venit/verificarea obligațiilor persoanelor fizice, fiind stabilite încălcări în cazul a 15920 de controale, ceea ce reprezintă 63% din total. Suma calculată a impozitelor, taxelor și majorărilor de întârziere în cadrul acestor tipuri de control constituie 81,8 mil. lei, iar suma sancțiunilor calculate – 21,2 mil lei.

 

Controale fiscale la fața locului prin metoda de verificare tematică (controale planificate) au fost efectuate la 212 de agenți economici, în 90% de cazuri sau la 190 au fost stabilite nereguli. Suma calculată a impozitelor, taxelor și penalităților reprezintă 84,9 mil. lei, în timp ce suma sancțiunilor fiscale – 33,8 mil. lei.

 

Totodată, SFS a efectuat 942 de controale fiscale la fața locului prin metoda de verificare totală (controale planificate), nereguli fiind stabilite în 934 de cazuri, ceea ce reprezintă 99%. Autoritatea fiscală a calculat impozite, taxe și penalități în sumă de 688,29 mil. lei, iar sancțiuni – în sumă de 186,91 mil. lei.

 

Alte 777 de controale sunt reprezentate de controalele fiscale la fața locului prin metoda de verificare totală privind lichidarea sau suspendarea activității agentului economic și alte controale fiscale neplanificate, fiind identificate încălcări la 581 dintre acestea sau la 75%. În urma verificărilor, SFS a calculat impozite, taxe și penalități în sumă de 167 mil lei, iar sancțiuni – în sumă de 50,7 mil. lei.

 

Controale fiscale la fața locului prin metoda de verificare repetată (informativ) au fost efectuate la 74 de contribuabili, fiind stabilite încălcări la 70 dintre aceștia, ceea ce reprezintă 95%, calculate taxe și penalități în sumă de 31,4 mil. lei și sancțiuni în sumă de 9,5 mil. lei.

 

Prin metoda de verificare prin contrapunere au fost efectuate controale la 626 de contribuabili, la 95 dintre aceștia fiind stabilite încălcări, ceea ce reprezintă 15% din numărul total de verificări de acest tip. În cadrul acestor controale SFS nu a calculat taxe și penalități, iar suma sancțiunilor constituie 176,98 mii lei.

 

Autoritatea fiscală a mai efectuat 7627 de verificări la fața locului prin metoda operativă și a stabilit nereguli la 3316 entități sau la 43%. Suma sancțiunilor calculate în cadrul acestor controale constituie 19,6 mil. lei, în timp de taxe și penalități nu au fost calculate.

 

În același timp, la 245 de unități au fost efectuate controale fiscale la fața locului prin metoda de verificare parțială, ponderea încălcărilor stabilite din numărul total de controale reprezentând 60%, fiind calculate taxe și penalități în sumă de 2,66 mil. lei și sancțiuni fiscale în sumă de 7,87 mil. lei.

 

Prin metoda de verificare faptică au fost realizate 862 de controale fiscale la fața locului și stabilite încălcări în 79 de cazuri, ponderea fiind de 9%. Taxe, impozite și penalități nu au fost calculate, iar suma sancțiunilor fiscale reprezintă 1,65 mil. lei.

 

Din numărul total de controale fiscale efectuate pe parcursul anului precedent, 602 sunt controale efectuate prin metode și din surse indirecte și controale efectuate la agenții economici aflați în procedură de insolvabilitate, fiind stabilite abateri de la legislația fiscală în cadrul a 585 de controale, ceea ce reprezintă 97%. Autoritatea fiscală a calculat penalități, impozite și taxe în sumă de 844 mil. lei, iar sancțiuni – în sumă de 234,65 mil. lei.

 

În total, în anul 2021, în cadrul controalelor efectuate au fost calculate impozite, taxe și majorări de întârziere în sumă totală de circa 1,025 mld. lei.

 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1181 views

The date of publishing:

17 May /2022 07:58

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Legislație fiscală | Sancțiuni fiscale

Tags:

legislația fiscala | control fiscal | Sancţiuni | Taxe | impozit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon