News

Subvenționarea Programului LEADER și a proiectelor start-up din FNDAMR continuă

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a elaborat două proiecte de hotărâri de Guvern ce vizează acordarea subvențiilor pentru implementarea proiectelor de dezvoltare locală în localitățile rurale.

 

Astfel, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER stabilește condițiile și procedura de verificare, evaluare, selectare, acordare a subvențiilor, implementare și monitorizare a măsurilor de sprijin financiar: Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală și Susținerea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.

 

Potrivit documentului, alocarea anuală a mijloacelor financiare din FNDAMR pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală prin implementarea Programului LEADER va constitui până la 5 % din valoarea totală a acestuia.

 

Apelul de depunere a cererilor pentru selectarea GAL-urilor și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală se va anunța prin ordinul MAIA, iar selectarea grupurilor se va efectua în decurs de 5 zile lucrătoare din momentul recepționării raportului centralizator.

 

Mijloacele financiare pentru sprijinul financiar pentru funcționarea GAL-urilor se acordă în proporție de 100% din costurile aprobate, în trei tranșe pentru doi ani, iar subvențiile pentru implementarea Strategiilor de acțiune locală se vor acorda în proporție de până la 80% din valoarea costurilor eligibile pentru sectorul public;  până la 50% – pentru sectorul antreprenorial și până la 85% pentru sectorul civic.

 

 

Implementarea măsurilor de sprijin acordate prin intermediul Programului LEADER va fi monitorizată de către Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură. În acest sens, GAL-urile vor prezenta către Agenție semestrial, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportare, raporturile privind activitățile desfășurate conform planului operațional.

 

 

Proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER poate fi consultat până la 6 ianuarie 2022.

 

În același timp, MAIA propune extinderea până în anul 2022 a termenului de implementare a Regulamentului privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR, aprobat prin HG nr. 507/2018 și care sunt în vigoare până în anul 2021, pentru a evita stoparea procesului de subvenționare în avans a proiectelor start-up inițiate de către tinerii fermieri, femeile fermiere și migranții reveniți.

 

Extinderea termenului se propune din considerentul că nu a fost aprobată o Strategie nouă de dezvoltare a agriculturii, care ar stabili obiectivele pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial începând cu anul 2022, iar mijloacele din Fond se acordă în baza priorităților expuse în Strategie.

 

Totodată, în nota documentului se menționează că ministerul este în proces de definitivare a unei noi Strategii naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2022 - 2027, în care vor fi identificate prioritățile sectoriale, inclusiv principiile de subvenționare.

 

Potrivit proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului, subvenția în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR va fi acordată pentru suprafețele pe teren protejat sub minimul eligibil de 0,1 ha, dar nu mai puțin de 0,03 ha, dacă producătorul agricol solicitant dispune deja de construcții pe teren protejat și la acestea anexează altele prin completare, formând o construcție în imediata vecinătate, cu suprafața cumulativă de 0,1 ha și mai mult.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

824 views

The date of publishing:

28 December /2021 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

subventie | start-up | Agricultură | FNDAMR

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon