Practical accounting

icon Includerea analizei activității economico-financiare a entității în note explicative la situațiile financiare

În conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15 decembrie 2017 (în continuare - Legea nr. 287/2017) entitățile de interes public sunt obligate să prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii şi raportul auditorului, în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune, iar celelalte entități, cu excepția entității de interes public, sunt obligate să prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului, dup...

author icon

Valentina Paladi

author icon

Valentina Panuș

Monitorul fiscal FISC.md nr.4 (81) 2023


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

1350 views

The date of publishing:

16 June /2023 09:10

Catalogul tematic

situații financiare

Tags:

Nota Informativă | situatii financiare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon