Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

situații financiare

Modul de întocmire şi prezentare a situațiilor financiare individuale (în continuare - situații financiare) pentru entitățile altele decât cele de interes public este reglementat de Standardul Naţional de Contabilitate (SNC) „Prezentarea situațiilor financiare”.

article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon