News

Liberalizarea accesului la muncă în RM pentru cetățenii străini: un nou proiect

Străinii cu drept de ședere provizorie pentru studii vor putea desfăşura activităţi de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă care nu va depăși 40 ore pe săptămână, dar nu mai mult de 1564 ore pe an cumulative.

 

Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, ce are ca scop, printre altele, soluționarea problemei deficitului de personal.

 

Astfel, dacă la moment legislația prevede că străinilor cu drept de ședere provizorie pentru studii li se permite, limitat, posibilitatea de a desfășura activități de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, limita constituind 10 ore pe săptămână sau echivalentul în zile în decursul unui an (această limită corespunde duratei a 1,25 zile de muncă normale), prin acest proiect se propune majorarea plafonului limită până la 1564 ore pe an.

 

Dat fiind că acest plafon limită deja va corespunde duratei a 3,75 zile de muncă normale, apare necesitatea de a asigura nu doar dreptul la muncă, ci și respectarea plafonului duratei normale a muncii prevăzute în Codul Muncii (40 ore pe săptămână).  Ca urmare, străinii care vor beneficia de facilitatea în cauză, vor putea să-și repartizeze timpul liber și să-și planifice activitatea de muncă în coraport cu activitatea de bază pentru care au obținut permis de ședere - obținerea studiilor. Conform datelor oficiale din noiembrie 2022, în Republica Moldova statutul de student îl au 5200 de persoane străine, cei mai mulți studenți fiind din România (51,6%), Israel (19,1%) și India (13,4%).

 

Totodată, prin acest proiect se propune extinderea categoriilor de străini care beneficiază de facilitatea de a se angaja în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, fără obținerea prealabilă a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și a unui permis de ședere provizorie în scop de muncă, cu cetățenii străini care provin din cele 27 de țări membre UE și cu cetățenii altor state, ce vor fi identificați de Guvern.

 

La moment, art.431, alin.18 din Lege stabilește 18 categorii de cetățeni care pot presta muncă pe teritoriul Republicii Moldova în baza vizei, a dreptului de aflare sau a dreptului de ședere provizorie, printre care: profesioniștii independenți; jurnaliştii acreditaţi în RM; angajații misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, ai organizaţiilor internaţionale și membrii familiilor lor; cadrele științifico-didactice universitare și cercetătorii științifici aflați în mobilitate academică; titularii dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei etc.

 

Conform notei proiectului, liberalizarea accesului la muncă pentru cetățenii UE corespunde planului de măsuri necesare a fi implementate datorită obținerii de Republica Moldova a calității de țară candidat în membri UE.

 

Totodată, implementarea propunerii va face ca Republica Moldova să devină mai atractivă pentru cetățenii străini, stimulând unele sectoare ale economiei din țara noastră, contribuind la un aflux de resurse financiare și de forță de muncă calificate în economia națională, alimentând și majorând astfel consumul de bunuri și servicii.

 

Conform notei informative a proiectului, deficitul de forță de muncă a fost resimțit în anul 2022 de către angajatori, majoritatea din ei fiind din sectorul privat (65%). Cel mai mare deficit de forță de muncă s-a resimțit în comerțul cu ridicata şi cu amănuntul,  la întreținerea și repararea autovehiculelor şi a motocicletelor - 22% și în industria prelucrătoare -14%.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

813 views

The date of publishing:

17 May /2023 07:59

Catalogul tematic

Nerezident

Tags:

angajat rezident | nerezidenti

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon