Electronic services

Mesageria din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” - un mijloc rapid de comunicare cu SFS

În cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” este accesibil funcționalul de recepționare a mesajelor expediate de către Serviciul Fiscal de Stat. Acest serviciu poate fi utilizat doar de către utilizatorii serviciilor fiscale electronice care cel puțin odată au accesat SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și doar din cadrul sistemului.

 

Astfel, pentru a fi vizualizate mesajele expediate prin intermediul acestui mecanism, serviciile fiscale electronice se vor accesa doar prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, cu evitarea accesării acestora de pe portalul www.servicii.fisc.md. Mesajele sunt recepționate de către utilizatorii sistemului în cadrul compartimentului „Mesagerie”. Totodată, există și posibilitatea de a expedia scrisori în adresa SFS.

 

Pentru aceasta vom efectua următorii pași:

Pasul 1: Obținerea semnăturii electronice

Pentru a accesa compartimentul „Mesagerie”, precum și alte servicii online disponibile, este nevoie ca persoana să dețină semnătură electronică sau mobilă. Semnătura electronică / mobilă se emite de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu.

Procesul de solicitare și obținere a semnăturii electronice este specifică fiecărui prestator de servicii de certificare în parte și poate fi consultată pe paginile oficiale ale acestora. Semnătura electronică poate fi obținută de la următorii prestatori de servicii de certificare:

  • I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, accesează aici
  • I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, accesează aici
  • I.M. Orange Moldova S.A., accesează aici
  • I.M. Moldcell S.A., accesează aici

 

Pasul 2: Accesarea Cabinetului personal al contribuabilului

SIA „Cabinetul Personal al Contribuabilului” este disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md. În partea dreaptă a paginii web, se accesează compartimentul destinat sistemului și se efectuează procedura de Autentificare prin semnătura electronică sau mobilă.

Atenție!!! După autentificarea în sistem se vor accepta „Termenii și condițiile de utilizare” și se vor completa date de contact veridice. Astfel, că după salvarea acestora, va fi necesară accesarea link-ului recepționat pe poșta electronică indicată.

Pasul 3: Accesarea compartimentului „Mesagerie”

După autentificarea în sistem, în interfața nou deschisă, compartimentul „Mesagerie” poate fi accesat din compartimentele „Tabloului de bord” sau din Meniul disponibil în parte stângă a interfeței. În imaginea de mai jos se vizualizează numărul de mesaje recepționat de către contribuabil atât ca persoană fizică, cât și ca utilizator ce deține rol într-o companie.

La accesarea compartimentului „Mesagerie” se deschide interfața cu lista profilelor deținute, precum și a numărului de mesaje recepționate. Pentru a vizualiza mesajele recepționate se va accesa iconița care indică numărul de mesaje recepționate.

Pasul 4: Vizualizarea mesajelor recepționate

În interfața compartimentului „Mesagerie”, pentru profilul selectat, se vizualizează lista mesajelor recepționate, precum și statutul lor „Nou/Citit”. Pentru a vizualiza mesajul recepționat, se va accesa rândul necesar.

La accesare se va deschide o nouă fereastră în care va putea fi citit mesajul recepționat.