Reviews

Covid-19: Când avem de făcut plăţi în timp de ciumă

Notiţe de avocat Cum efectuăm plata Plata poate fi efectuată atât în numerar, cât și fără numerar – art. 872 (1) CC. În contextul răspândirii COVID-19, Banca Națională a Moldovei încurajează populația să efectueze plățile fără numerar, iar băncile comerciale și alți prestatori de servicii de plată vor continua să activeze. Plata în situația când contractul este executat de cealaltă parte Dacă contraprestația din partea creditorului obligației pecuniare a fost deja efectuată (i.e. a fost livrat bunul, transmis spațiul în locațiune etc.), atunci creditorul are dreptul de a cere de la debitor plata în condiții generale, iar debitorul are obligația să plătească. (858, 912(1) CC). Plata în situația când contractul este încheiat, dar neexecutat În cazul în care creditorul obligației pecuniare nu și-a executat contraprestația (nu a livrat bunul, nu a dat spațiul în locațiune), acesta urmează să evalueze circumstanțele și excepțiile debitorului stabilite în articolul 912 (2) CC. Spre exemplu, debitorul obligației pecuniare ar putea să refuze primirea contraprestației (să preia un spațiu în locațiune) și, respectiv, să nu efectueze plata dacă, din cauza răspândirii COVID-19, ar fi nerezonabil pentru debitor să mai primească o astfel de prestația (912 (2)(b) CC). Temeiuri de a nu executa plata: (i) există unui impediment justificator - art. 903 (a), 904 CC. Cu referință la relația B2B, invocarea răspândirii COVID-19 în calitate de impediment este mai puțin operabilă, în special datorită continuității prestării serviciilor de plată de către bănci și alți prestatori de plată. Dacă ești consumator și temporar nu poți efectua plata facturilor, spre exemplu ești izolat la spital cu diagnostic COVID-19, stai în carantină iar oficiul poștal din sat este închis și nu ai posibilitatea să faci plata online – aceste circumstanțe, dacă nu pot fi depășite în mod rezonabil, ar putea fi evaluate ca impediment justificator. Totuși, chiar și în astfel de situații recomandăm să notifici prestatorul de servicii să explici motivele de neplată. Notificarea impedimentului va permite să eviți sistarea furnizării de servicii, dacă neexecutarea nu devine esențială. (904(3) CC). (ii) creditorul însuși cauzează neexecutarea – art. 903(b). Spre exemplu, creditorul este în carantină sau spitalizat cu diagnostic COVID-19 și nu poate primi plata. Modificare a termenului de plată sau cuantumul dobânzii de întârziere În relațiile B2B, legea instituie garanții minime pentru creditori (sub sancțiunea nulității) privind termenul de plată, dobânda de întârziere (penalitatea) și cheltuielile de recuperare a creanțelor pecuniare (862(1)(2) CC, 942, 945, 1080, 1081(4) CC). Astfel, termenul de plată nu poate fi mai mare de 60 zile de la livrarea bunului sau prestarea serviciului (862(1)(2) CC), dobânda de întârziere sau penalitatea nu poate fi mai mică decât cea stabilită în articolul 942 CC, iar cheltuielile minime de recuperare a creanței pecuniare (inclusiv a unei rate) nu pot fi mai mici de 20 euro. (1080 CC) Circumstanțele de răspândire a COVID-19, spre exemplu sistarea activității economice a debitorului, ar putea constitui motiv obiectiv de derogare de la regulă și părțile să stipuleze un termen de plată mai mare, dobândă de întârziere sau cuantumul cheltuielilor de recuperare mai mici (1080(2)(c) CC). Reducerea legală a dobânzilor de întârziere în caz de impediment În situația în care răspândirea COVID-19 constituie impediment de plată a obligației pecuniare, profesionistul poate fi obligat, să achite dobânda de întârziere doar la rata de bază a BNM stabilită conform articolului 874 CC, fără adăugarea 9 puncte procentuale (dacă nu există excepție pentru impediment prevăzută expres în contract). Consumatorul nu va datora nici o dobândă de întârziere în perioada cât există impedimentul (942(5) CC). Suma banilor plătiți în caz de fluctuații monetare Plata se va face conform valorii nominale, indiferent de creșterea sau diminuarea puterii de cumpărare a leului sau valutei, dacă în contract nu s-a stabilit altfel. Ca principiu juridic, nominalismului monetar (479 (1), 1247 (3) CC) va prevala asupra regulilor privind schimbarea excepțională a circumstanțelor (1083 CC). Insolvabilitatea debitorilor Sistarea activității economice, întârzierea plăților de la debitori, alte efecte legate de răspândirea COVID-19, care afectează capacitatea de plată sau creează supra-îndatorarea agenților economici, pot cauza inițierea procedurilor de insolvabilitate. Administratorii de companii au obligația să depună cererea introductivă în termen de 30 zile dacă apar temeiurile de insolvabilitate. Aceiași obligație există dacă executarea integrală a creanţelor scadente ale unui sau ale mai multor creditori poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadenţă a creanţelor celorlalţi creditori. (art. 14 Legea insolvabilității). Răspunderea subsidiară Dacă starea de insolvabilitate a fost cauzată de circumstanțele legate de răspândirea COVID-19, este recomandabil ca, în cererea introductivă, debitorul să explice legătura cauzală a acelor circumstanțe în raport cu înrăutățirea stării sale financiare. Factorii economici obiectivi vor constitui argument important de apărare pentru organele de conducere în contextul pretențiilor de atragere la răspundere subsidiară (art. 247-248 Legea insolvabilității).

via | turcanlaw.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1466 views

The date of publishing:

10 April /2020 12:23

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

plată | plata fara numerar | Avocat | cod civil | covid-19 | monitorul.fisc.md

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon