Reviews

Expert-Grup: Sunt băncile pregătite pentru înăsprirea politicii monetare?

La sfârșitul lunii mai 2019 indicatorii cheie ai sectorului bancar rămân la un nivel adecvat, inclusiv cei ai lichidității și solvabilității. Atât la nivel agregat cât și la nivel individual băncile continuă a fi profitabile și bine capitalizate, având totodată suficiente resurse pentru a susține extinderea activității de creditare. După o creștere susținută în primele 5 luni ale anului, extinderea creditării s-ar putea tempera după ultima decizie de politică monetară care urmărește printre altele creșterea ratei de bază până la nivelul de 7% și ajustarea cu 3 p.p. a normei rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă pentru a descuraja intermedierea în valută. Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior, cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 20 –68%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari. Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 53% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, Certificate ale BNM) și doar 44% de credite. De cealaltă parte, la nivel individual pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe teren scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este una opusă. Calitatea activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 26% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute. Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 5 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 901 mil. MDL, cu aproximativ 165 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Volumul creditelor noi acordate este în creștere atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. La sfârșitul lunii mai soldul total al creditelor înregistrează o valoare de o aproximativ 37,9 mlrd. MDL, în creștere cu circa 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, continuă boom-ul creditării gospodăriilor casnice (+39% f-a-p), atât pe segmentul creditelor imobiliare cât și a celor de consum. De cealaltă parte, creditarea persoanelor juridice accelerează (+8% f-a-p), cele mai active sectoare fiind cel al construcțiilor, agricultura și mediul financiar nebancar. În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii mai 2019 putem menționa următoarele:
  • Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Comerțbank
  • Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. Victoriabank; B.C. Eximbank și BCR Chișinău
  • Băncile cu cele mai calitative active: B.C. ProCredit Bank; B.C. Fincombank și B.C. EuroCreditBank
  • Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. Moldova-Agroindbank și B.C. ProCredit Bank
  • Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1248 views

The date of publishing:

01 July /2019 09:47

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Expert-Group | banci | capital | Active | Credite

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon