Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Monitorul fiscal FISC.md nr.4 (81) 2023

Contabilitatea societăților de asigurări are un șir de particularități ce decurg din specificul activității sectorului de asigurări. Începând cu ediția actuală 4(81), vom publica un ciclu de articole cu privire la particularitățile organizării contabilității in cadrul societăților de asigurări și modul de armonizare a contabilității și raportării financiare la noile cerințe prin prisma implementării Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 17 „Contracte de asigurare”.

 

În acest sens, am lansat și o rubrică nouă - IRSF17, iar primul articol din acest ciclu intitulat Introducere în IFRS17 „Contracte de asigurare”, elaborat de Vladimir Dolghi - magistru în economie, auditor licențiat, director Societatea de Audit „FlagMAN-D” S.R.L. și Cristina Dolghi - doctor în economie, auditor licențiat, director general Compania „INTACT Asigurări Generale” S.A., va putea fi consultat în următoarele zile.

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon