SFS monitor

e–Factura, obligatorie din 1 iulie 2020

Serviciul Fiscal de Stat informează despre obligativitatea utilizării e-Facturii, începând cu data de 1 iulie 2020, de către agenții economici care participă la operațiunile de achiziții publice.

Conform prevederilor alin. (12) art.117 din Codul fiscal, aceștia sunt obligați să elibereze în format electronic factura fiscală emisă în cadrul achizițiilor publice.

În acest context, SFS va lansa o versiune actualizată a sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, care include noi funcționalități, după cum urmează:

• simplificarea procesului de integrare a sistemelor de contabilitate ale agenților economici cu sistemul „e - Factura” prin intermediul aplicației API „e-Factura”;

• de modificare a datei de livrare/eliberare a unui set de facturi fiscale;

• stabilirea formulelor de calcul pentru toate celulele facturii fiscale, formule ce permit calcularea automatizată inversă;

• de selectare a numărului de semnături electronice ce necesită a fi aplicate pe factura fiscală și a celei de identificare automatizată de către sistem a numărului de semnături aplicate;

• de descărcare a listei facturilor fiscale emise de furnizor și a facturilor fiscale recepționate de către cumpărător. Implementarea versiunii actualizate a sistemului „e-Factura” va eficientiza mecanismul existent de creare, expediere și recepționare a facturilor fiscale generate în acest sistem, simplificând procesele pentru utilizatorii serviciului e-Factura.

Adițional, în perioada 1–30 iunie 2020, SFS va lansa o platformă de testare a noii versiuni a sistemului „e-Factura”.

Pentru accesarea acesteia, agentul economic urmează să transmită în adresa CTIF o solicitare prin poșta (pe suport de hârtie) sau prin e-mail la adresa: ctif@ctif.gov.md. Cererea trebuie să conțină:

• numărul utilizatorului

• datele de contact și adresa IP al acestuia de pe care va accesa noua versiune a sistemului „e-Factura”. Pentru mai multe informații despre funcționalitățile noii versiuni a sistemului „e-Factura” puteți apela Centrul Unic de Apel al SFS 080001525.via | www.sfs.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

8871 views

The date of publishing:

05 June /2020 13:59

Domeniu:

Administrare fiscală | Servicii electronice | Factura fiscală | Achiziţie publică

Tags:

e-Factura | servicii electronice | achizitii publice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon