Documents and comments

Noi modificări în Clasificația bugetară

În Monitorul Oficial din 15 februarie a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.16 din 2 februarie cu privire la modificarea Clasificației bugetare.

 

Modificările au fost operate în temeiul art. 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari.

 

În continuare oferim posibilitatea de a consulta modificările publicate.

 

 

ORDON

 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară (Monitorul Oficial, 2015, nr. 370-376, art. 2727) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. Anexa nr. 2 „Clasificația organizațională – A. Organe ale autorităților publice centrale”

1.1 Se completează cu un cod nou în următoarea redacție:

„0253 Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie”

1.2 Codurile 0251 și 0505 cu denumirile corespunzătoare se exclude.

 

2. Anexa nr.8 „Clasificația programelor – B. Activități” se completează cu un cod nou în următoarea redacție:

„70418 Proiectul „Cadrul innovator pentru a permite detectarea, clasificarea și urmărirea dronelor ucigașe”.

 

3. În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”: descrierea codului economic 142310 „Încasări de la prestarea serviciilor cu plată”, după cuvintele „de la bugetul de stat”, se completează cu textul „încasăril de la taxa de timbre”.

 

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

 

 

MINISTRU                                                                                                       Petru Rotaru

 

Nr. 16. Chișinău, 2 februarie 2024

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

766 views

The date of publishing:

16 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Sistemul bugetar | Noutăți fiscale

Tags:

Ministeru finantelor | Modificare | Clasificaţia bugetară

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon