Questions and answers

1. (28.21.63) Când cumpărătorul de bunuri imobiliare poate exercita dreptul la deducere a TVA aferent procurării de bun imobil în cazul în care dreptul de proprietate în registrul bunurilor imobile a fost înregistrat ulterior emiterii facturii fiscale de către furnizor ?

Potrivit prevederilor art.102 alin.(10) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pentru care a fost achitată ori urmează a fi achitată T.V.A. Astfel, subiectul impozabil cumpărător își poate exercita dreptul la deducerea TVA în perioada în care a primit factura fiscală de la furnizor pe faptul procurării bunului imobil.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1576 views

The date of publishing:

27 December /2019 09:56

Catalogul tematic

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Deduceri fiscale | Factura fiscală

Tags:

bunuri imobiliare | deducere | TVA | factura fiscală | furnizor | subiect impozabil

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon