Questions and answers

10. (29.4.3) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 71 lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creștere de capital, obținute din vânzarea proprietății imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art. 39-41 din Codul fiscal. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol. Astfel, persoana nerezidentă urmează să determine creșterea de capital, potrivit art. 39-41 din Codul fiscal și să rețină impozitul pe venit de la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului. Este de menționat că regimul de impozitare a operațiunii respective, conform prevederilor Convenției model cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital, este analogic celui prevăzut de Codul fiscal.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1626 views

The date of publishing:

09 January /2018 12:46

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoană juridică | Noutăți fiscale

Tags:

regim de impozitare | conventie | Cod fiscal | venituri | sursa de plata

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon