Вопросы и ответы

10. (29.4.3) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 71 lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creștere de capital, obținute din vânzarea proprietății imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art. 39-41 din Codul fiscal. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol. Astfel, persoana nerezidentă urmează să determine creșterea de capital, potrivit art. 39-41 din Codul fiscal și să rețină impozitul pe venit de la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului. Este de menționat că regimul de impozitare a operațiunii respective, conform prevederilor Convenției model cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital, este analogic celui prevăzut de Codul fiscal.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1693 просмотры

Дата публикации:

09 Январь /2018 12:46

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon