Questions and answers

2. (5.8.11) În baza cărui formular, declară obligațiile fiscale pentru bunurile imobiliare, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale pentru bunurile imobiliare, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018. [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 456 din 8 august 2019 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de completare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial din 14.09.2018, nr. 347 - 357, art.1394]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

864 views

The date of publishing:

05 November /2018 10:31

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | T.V.A. | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală

Tags:

Baza generalizată a practicii fiscale | gospodarie taraneasca | TVA | practica fiscala | dare de seamă | formular

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon