Вопросы и ответы

2. (5.8.11) În baza cărui formular, declară obligațiile fiscale pentru bunurile imobiliare, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale pentru bunurile imobiliare, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018. [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 456 din 8 august 2019 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de completare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial din 14.09.2018, nr. 347 - 357, art.1394]

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

767 просмотры

Дата публикации:

05 Ноябрь /2018 10:31

Тематика:

Подоходный налог | НДС | Налоговое администрирование | Налоговая отчетность | Налоговое законодательство

Ключевые слова

Baza generalizată a practicii fiscale | gospodarie taraneasca | TVA | practica fiscala | dare de seamă | formular

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon