Questions and answers

icon Agentul economic „Y” deţine în proprietate două bunuri imobiliare cu destinaţie comercială – unul dobîndit în anul 2010 şi altul în luna august 2013. Pentru perioada fiscală aferentă anului 2013 agentul economic nu a calculat şi nu a achitat impozitul pe bunurile imobiliare.

De asemenea, nici Calculul impozitului pe bunurile imobiliare Forma BIJ 13 nu a fost prezentată organului fiscal. Este în drept agentul economic să prezinte în acest caz o singură dare de seamă, care va cuprinde calculul impozitului pentru ambele bunuri imobiliare? În acest caz agentul economic urmează să prezinte două dări de seamă, întrucît: 1. În cazul primului bun imobil termenul de prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare, conform art. 2811 alin. (1) al CF, este pînă la 01 iulie inclusiv a perioadei fiscale respective. În C...

author icon

Stela Guțu

author icon

Ludmila Mițova

Monitorul fiscal FISC.md Nr.18 2014


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

2903 views

The date of publishing:

13 March /2014 10:47

Catalogul tematic

Impozitul pe bunurile imobiliare

Tags:

impozit pe bunurile imobiliare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon