News

Regulamentul privind asumarea angajamentelor multianuale: lista va fi extinsă

Achizițiile publice ce vizează serviciile juridice privind reprezentarea legală a statului sau a unei autorități publice în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de conciliere desfășurate într-un alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj sau de conciliere ori în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor, a tribunalelor sau a autorităților publice ale unui alt stat sau în fața instanțelor judecătorești sau instituțiilor internaționale vor fi eligibile pentru aplicarea prevederilor ce țin de asumarea angajamentelor multianuale.

 

În aceste sens, Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, care poate fi consultat până la 27 martie curent.

 

După cum se menționează în nota informativă, proiectul este elaborat în scopul ajustării cadrului normativ- metodologic. Astfel, achiziționarea serviciilor juridice, la moment nu cade sub incidența Regulamentului vizat, însă luând în considerare interesele statului în vederea reprezentării eficiente în fața unui arbitraj internațional, dar și necesitatea încadrării în limitele legale, se consideră oportun de a completa lista de achiziții eligibile. Totodată, în notă se specifică faptul că la etapa actuală scopul proiectului este de a reglementa necesitatea stringentă privind asumarea angajamentelor multianuale, pentru următoarele autorități: Ministerul Justiției, Ministerul Energiei și Agenția Proprietăți Publice.

Astfel, proiectul mai prevede intrarea în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial pentru ca reglementarea vizată să obțină putere juridică imediată, astfel autoritățile publice centrale să obțină cât mai curând permisiunea privind asumarea angajamentelor multianuale.

 

Angajamente multianuale, în sensul Regulamentului, semnifică suma viitoarei obligațiuni de plată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor contractului/contractelor pentru achizițiile de bunuri, lucrări și servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, în limitele cheltuielilor prognozate în acest scop pe anii respectivi.

 

La moment, conform Regulamentului sunt eligibile achizițiile următoarelor bunuri, lucrări și servicii:

1)  elaborarea documentelor normative în construcții;

2)  elaborarea proiectelor tehnice și executarea lucrărilor de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor;

3) arme, muniții, sisteme de armament, tehnică cu destinație militară, piese de schimb și accesorii aferente acestora;

4) tehnică și utilaj de intervenție, autospeciale, inclusiv pentru transportarea categoriilor speciale de pasageri.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

450 views

The date of publishing:

27 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Achiziţie publică

Tags:

achiziţiile publice | Autorități Publice | angajamente | regulament

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon