News

SFS a elaborat criteriile de selectare a contribuabililor mari

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a propus pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari. Documentul este elaborat în scopul eficientizării administrării contribuabililor mari şi îmbunătățirii colectării încasărilor la bugetul public național, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) pct. 35) din Codul fiscal (CF).

 

Potrivit proiectului, calitatea de contribuabil mare va fi atribuită la 550 agenți economici, (persoane juridice şi persoane fizice ce practică activitate de întreprinzător), care practică activitate de întreprinzător în RM. Aceștia vor fi selectați conform criteriilor stabilite în anexa la proiectul Ordinului (Anexa), cu excepţia contribuabililor indicați în art. 52, 531 , 532 , 533 și 541 din CF, companiile de asigurări și instituțiile bancare; până la 500 persoane fizice rezidente, selectate conform criteriului prevăzut în Anexă.

 

Se propune ca contribuabilii mari să fie administrați de către Direcția deservire contribuabili mari a SFS (în continuare – DDCM). În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, listele contribuabililor mari se vor aproba prin Ordinul SFS și se va publica în „MO” şi pe pagina web a autorității fiscale. Totodată, persoanele fizice contribuabili mari vor fi înştiinţate despre obţinerea acestui statut prin notificare, aceasta fiind transmisă prin poştă sau înmânată personal. Lista persoanelor fizice contribuabili mari nu va fi publică, în temeiul prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

Statutul de contribuabil mare, conform proiectului, va fi deţinut o perioadă de cel puţin 2 ani, iar în cazul emiterii de către instanţa de judecată a hotărârii cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate, agentul economic, cu excepţia instituţiilor financiare, urmează a fi exclus din Lista contribuabililor mari. În cazul excluderii agenților economici din Listă în acest caz, SFS va fi în drept să suplinească Lista, selectând alți contribuabili prin prisma criteriilor prevăzute în Anexă.

 

Criteriile de eligibilitate, dar și prevederea expresă a entităților ce nu pot fi desemnate drept contribuabil mare  sunt indicate în document.

 

Proiectul prevede că, odată cu intrarea documentului în vigoare (la data publicării în „MO”), va fi abrogat Ordinul SFS nr. 613/2020 cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

1084 views

The date of publishing:

07 December /2022 07:59

Catalogul tematic

Contribuabilii Mari | Noutăți fiscale

Tags:

contribuabili mari

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon