News

Situațiile financiare. Termenul-limită de prezentare expiră mâine, 30 mai

Situaţiile financiare au drept scop prezentarea informaţiilor utile în luarea deciziilor economice pentru o gamă largă de utilizatori cum ar fi: proprietarii (acţionarii, asociaţii), creditorii, clienţii, salariaţii, autorităţile publice şi publicul. Pentru realizarea acestui scop, situaţiile financiare oferă informaţii despre: active; capital propriu; datorii; venituri şi cheltuieli; fluxuri de numerar.

 

Articolul 33 al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 prevede modul de prezentare și publicare a situațiilor financiare și anume: entitatea prezintă, pe suport de hârtie sau în formă electronică, situaţiile financiare, raportul con­ducerii și raportul auditorului după caz proprietarilor (asociaţilor, ac­ţionarilor, fondatorilor, membrilor) şi Biroului Național de Statistică. Entitatea poate prezintă situaţiile financiare şi altor autorităţi publice, instituţii financiare şi utilizatori inte­resaţi conform legislației în vigoare sau în baza acordului cu entitatea.

 

Entitățile de interes public sunt obligate să prezinte situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune. Celelalte entități, cu excepția entităților de interes public, sunt obligate să prezinte situațiile financiare, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, în termen de 150 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai).

 

Dat fiind faptul că se apropie termenul-limită de prezentare a situațiilor financiare, vă propunem o sinteză a articolelor publicate anterior la acest subiect de Publicația noastră:

 

 

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2551 views

The date of publishing:

29 May /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

situatii financiare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon