Fiscal practice

icon Victoria Belous (Dolghi): „Răspunderea inspectorilor fiscali pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu”

Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, contravenţiile sau infracţiunile, săvîrşite în timpul serviciului sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei, inspectorul fiscal poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală, după caz. Specificarea juridică a responsabilităţilor inspectorilor fiscali rezultă nemijlocit din prevederile art. 129 pct. 4) din Codul fiscal şi art. 56 al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008. Pentru c...

author icon

Victoria Belous

Monitorul fiscal FISC.md Nr.10 2012


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

3352 views

The date of publishing:

29 May /2013 19:35

Catalogul tematic

Administrare fiscală

Tags:

Monitorul fiscal FISC.md | inspectori fiscali

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon