Documents and comments

Termenele de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2022 de către APC și direcțiile financiare ale UAT

În Monitorul Oficial de astăzi, 23 decembrie (Nr.413-425),  Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 118 din 13 decembrie 2022  cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2022.

 

În continuare oferim varianta integrală a documentului.

 

În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV/2003, art. 38 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI/2007,

 

ORDON:

 

1. Se aprobă termenele de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2022 de către:

- autorităţile publice centrale, conform anexei nr. 1,

- direcţiile finanţe ale unităților administrativ-teritoriale, conform anexei nr.2.

 

2. Conducătorii autorităţilor publice centrale, şefii direcţiilor finanţe ale unităților administrativ-teritoriale vor asigura prezentarea rapoartelor financiare pentru anul 2022 în termenele stabilite.

 

3. Șefii subdiviziunilor din cadrul Ministerului Finanțelor vor asigura recepționarea și verificarea rapoartelor financiare prezentate de către autoritățile publice centrale și direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale, în termen de până la 10 zile de la data prezentării. 

 

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției Trezoreria de Stat. 

 

Nr. 118. Chişinău, 13 decembrie 2022.

 

MINISTRU                                                                                                                                                                                                                                                     Dumitru BUDIANSCHI 

 

 

Anexa nr.1

 

 

TERMENELE 

de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2022 

de către autoritățile publice centrale 

 

Anexa nr.2

 

TERMENELE

de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2022 

de către direcţiile finanţe ale UAT  

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

890 views

The date of publishing:

23 December /2022 08:26

Domeniu:

Ordine MF | Noutăți

Tags:

termen de prezentare | rapoarte financiare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon