image

Video: Plata pentru poluarea mediului. Modificări recente

Bine ați venit la AmCham Explains! Sunt Mihai Burunciuc, Policy Manager AmCham și astăzi vom vorbi despre modificările recente operate la Legea privind plata pentru poluarea mediului.

 

Pe data de 1 ianuarie 2023, a intrat în vigoare Regulamentul care obligă agenții economici să implementeze responsabilitatea extinsă a producătorilor. Mecanismul REP obligă agenții economici să recupereze, să valorifice sau să recicleze produsele scoase din uz. Cu alte cuvinte, să se alăture la un sistem colectiv sau individual de colectare a deșeurilor din ambalaje și să atingă țintele de valorificare, stabilite de Guvern (în dependență de materialul de ambalaj). Concomitent cu aplicarea mecanismului REP, producătorii și importatorii de mărfuri continuau să achită și taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Acest lucru crea o presiune financiară dublă asupra mediului de afaceri, întrucât agenții economici care au investit în reciclarea ambalajului sunt și subiecți ai taxei menționate.

 

Din această cauză, exista necesitatea stringentă de modificare a cadrului normativ existent.

Astfel, urmare consultărilor publice și implicării mediului de afaceri au fost operate mai multe modificări la Legea nr. 1540 din 25.02.1998 privind taxa pentru poluarea mediului.

Una dintre cele mai importante este prevederea conform căreia agenții economici vor fi scutiți de taxa pentru ambalaje, dacă vor atinge țintele de reciclare și valorificare a ambalajelor pe care le plasează pe piață.

În acest sens, a fost introdus mecanismul de scutire de taxa pentru ambalaje a acelor agenți economici care recuperează și reciclează ambalajele. Pentru anul 2023, țintele de colectare și reciclare se vor calcula având ca bază de calcul ambalajele plasate pe piață începând cu data intrării în vigoare a prezentelor modificări.

Documentul mai prevede ca cota taxei pentru ambalaje să fie calculată în funcție de greutatea acestora și nu în baza numărului de unități de ambalaje, fiind stabilite cotele taxei pe ambalaje în dependență de materialul ambalajului (plastic, lemn, hârtie, carton, sticlă, metale și compozit).

Agenții economic sunt obligați să colecteze în calitate de obiectiv global de valorificare pentru anul 2023, 15% din deșeurile de ambalaje plasate pe piață iar obiectivele minime de valorificare prin reciclare per tip de material de ambalaj sunt următoarele: (hârtie și carton – 15%, plastic – 10%, sticlă – 15%, metale – 10%, lemn –5%). Acest obiectiv ar urma să crească, până în anul 2030, până la normele europene de 55%.

De asemenea, au fost operate modificări și la termenele de raportare.

Astfel, subiecții vizați care nu fac parte dintr-un sistem colectiv ori nu s-au înregistrat ca sistem individual calculează și achită plățile corespunzătoare și prezintă darea de seamă respectivă lunar, până la data de 30 a lunii imediat următoare lunii de gestiune iar subiecții care fac parte dintr-un sistem colectiv ori s-au înregistrat ca sistem individual și implementează REP calculează și achită plățile corespunzătoare și prezintă darea de seamă respectivă anual, până la data de 30 aprilie a anului imediat următor anului de gestiune.

O altă prevedere a proiectului se referă la introducerea în Legea privind plata pentru poluarea mediului a unor poziții tarifare noi, care vor fi supuse taxei pentru ambalaje. 

Noile modificări prevăd și actualizarea definițiilor referitoare la ambalaje pentru a le aduce în conformitate cu legislația europeană.

Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să urmăriți în continuare AmChamExplains pentru a fi la curent cu cele mai importante noutăți legislative.

 

New
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon