27
06 2016
973

10 măsuri pentru a îmbunătăți transparența bugetară

Parlamentul trebuie să întreprindă o serie de măsuri pentru a îmbunătăţi transparenţa bugetară, să efectueze audieri şi dezbateri publice pe cele mai importante rapoarte ale Curţii de Conturi. Recomandările sunt făcute de Centrul Analitic Independent Expert-Grup. "Parlamentul are un rol decisiv în asigurarea transparenței utilizării banilor publici. Implicarea mai activă a acestuia va contribui la transparența bugetară pe trei dimensiuni importante: în calitate de solicitant, furnizor și supervizor. Evaluările anterioare a nivelului de transparență bugetară în Republica Moldova au scos la iveală că o mare parte a deficiențelor legate de transparența bugetară țin anume de implicarea insuficientă în acest proces a Parlamentului", - consideră experții. Pentru a schimba situația Expert-Grup recomandă Parlamentului să întreprindă următoarele măsuri:
  1. Prin atitudinea și acțiunile sale să demonstreze o adeziune fermă privind dezvăluirea informațiilor legate de cheltuielile efectuate de Deputați și organele Parlamentului din Bugetul instituției;
  2. Să instaureze o comisie parlamentară cu personalul necesar pentru analiza rapoartelor de audit ale Curții de Conturi, informând plenul Parlamentului despre cele mai importante rezultate și măsurile ce urmează a fi luate;
  3. Să instituie practica prin care Guvernul va prezenta în Parlament un Raport anual privind măsurile luate de instituțiile Administrației Publice Centrale in executarea recomandărilor Curții de Conturi;
  4. Să instituie practica prin care în plenul Parlamentului va fi prezentat un Raport al comisiei parlamentare responsabile de analiza rapoartelor Curții de Conturi (pregătit cu suportul Curții de Conturi) privind executarea recomandărilor emise de Curtea de Conturi;
  5. Să efectueze audieri și dezbateri publice pe cele mai importante Rapoarte ale Curții de Conturi;
  6. Să organizeze și să participe activ la discutarea priorităților de dezvoltare ale țării pentru următorii doi ani și să aprobe recomandările necesare;
  7. Să sporească supravegherea utilizării fondurilor de rezervă și intervenție la dispoziția Guvernului, prin introducerea obligativității pentru Guvern de a obține de la legislativ a aprobărilor sau a opiniei privind aceste cheltuieli. Practicile bune recomandă ca astfel de inputuri din partea Parlamentului să aibă loc înainte ca Guvernul să se angajeze în cheltuirea banilor din aceste fonduri;
  8. Să sporească supravegherea Guvernului în realocarea fondurilor aprobate prin legea bugetului între Autorităţile Publice Centrale şîntre programele unei autorităţi, inclusiv prin diminuarea in viitor a marjei de realocare fără aprobarea Parlamentului de la 10% la 3%;
  9. Să efectueze audieri și dezbateri publice privind legile anuale a Bugetului de Stat, Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat și Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală, conform celor mai bune practici;
  10. Să asigure îndeplinirea cu strictețe a calendarului bugetar stipulat prin Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale (Legea nr. 181).
Implementarea cu succes a măsurilor menționate va crea un cadru solid privind transparența bugetară, care se va solda cu sporirea beneficiilor pentru cetățenii Republicii Moldova și creșterea încrederii acestora în legislativ.

via | www.expert-grup.org

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.