08
04 2016
1132

Creșterea economică din 2016 va fi puternic afectată de frauda bancară

Economia Republicii Moldova a scăzut în 2015 cu doar 0,5%, în ciuda constrângerilor interne și externe fără precedent, fiind aproape de scenariul de bază al prognozei Expert-Grup (-0,8%). Pentru 2016, Expert-Grup prognozează o ușoară recuperare economică de 2,5% - un ritm de circa trei ori mai mic față de nivelul necesar pentru a ajunge din urmă țările din regiune. Concluziile aparțin celui mai recent număr al revistei MEGA, lansată în cadrul unui eveniment public. În mod surprinzător, recesiunea economică s-a dovedit a fi relativ moderată. Principalul factor care a atenuat șocurile economice din 2015 a fost deprecierea monedei naționale cu 25%, care a descurajat importurile, pe fondul scăderii dramatice a remiterilor și a salariului real, și a atenuat presiunile asupra exporturilor, fapt ce s-a soldat cu o creștere a balanței exportului net (exporturi minus importuri). Autorii mai sesizează că dacă se exclude exportul net din ecuația de calcul a PIB-ului, pentru 2015 se constată o recesiune economică semnificativ mai mare, de -4,8%. Totuși, gravitatea recesiunii curente nu se manifestă prin dinamica PIB-ului, ci mai degrabă prin perpetuarea incertitudinii și instabilității economice, care se vor menține pentru următorii cel puțin 5 ani. Mai mult decât atât, dacă reformele sistemice nu vor fi urgentate, în special cele din sectoarele financiar-bancar, justiției și energetic, Republica Moldova riscă să rămână într-o stare de creștere mediocră pentru următorii 10 ani. Autorii publicației au identificat și trei constrângeri care urmează să afecteze dezvoltarea economică a țării: (1) frauda bancară în proporții de 12% din PIB, falimentul celor trei bănci și implicațiile fiscale rezultate; (2) înghețarea sau chiar ratarea asistenței externe, care va duce la suspendarea investițiilor în infrastructură și la exodul investițiilor străine; și (3) subminarea competitivității economice, cauzată de ritmul lent de creștere a productivității muncii în raport cu ritmul creșterii salariilor. Pentru 2016, Expert-Grup prognozează o ușoară recuperare economică - de 2,5%. Deși una pozitivă, această creștere nu este suficientă pentru soluționarea dezechilibrelor macroeconomice interne și este de circa trei ori mai mică față de nivelul necesar pentru asigurarea convergenței cu țările din regiune. În plus, recuperarea va fi determinată și de creșterea compensatorie din agricultură, după un an agricol dificil în 2015, dar și de factorul statistic: după o bază de comparație scăzută în 2015, va fi mai ușor de obținut creștere pozitivă în 2016. În același timp, prognozăm o temperare a inflației, aspect ce va influența pozitiv creșterea economică reală și va motiva BNM să relaxeze gradual politica monetară. Creșterea economică din următorii doi ani va fi subminată și de un cadru bugetar-fiscal problematic, prin prisma blocajului asistenței financiare externe și creșterii datoriei publice cauzată de convertirea creditelor de urgență băncilor falimentare în obligațiuni de stat. Deși eforturile de consolidare fiscală întreprinse de autorități sunt binevenite, Expert-Grup consideră că este necesar un accent mai sporit pe majorarea eficienței colectărilor și administrării fiscale. Totuși, principala sursă a riscurilor pentru economia moldovenească rămâne a fi sectorul bancar. În acest context, Adrian Lupușor, director executiv Expert-Grup și co-autor al studiului, a declarat: „Criza de guvernanță din sectorul bancar constituie o vulnerabilitate majoră a economiei moldovenești. Din această cauză, este necesară elaborarea și implementarea de urgență a unui plan complex privind reformarea sistemului bancar cu accent pe dinamizarea investigațiilor pe marginea fraudelor bancare, îmbunătățirea transparenței și calității acționariatelor bancare, fortificarea independenței și competențelor regulatorii ale BNM și „de-offșorizarea” sistemului bancar. Planul de reformare a sistemului bancar moldovenesc propus de către Expert-Grup poate fi accesat aici. Your text to link...

via | expert-grup.org

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.