17
11 2011
5671

ODIMM: "FONDUL DE STAT DE GARANTARE A CREDITELOR – instrument de îmbunătăţire a accesului la finanţare pentru IMM"

IMM din Republica Moldova percep accesul la finanţare drept principalul obstacol care tergiversează dezvoltarea sectorului. Această constrîngere derivă, în mare parte, din cauza cerinţelor înalte de gaj solicitate de instituţiile financiare. Astfel, întreprinderile mici şi mijlocii se văd constrînse, mai degrabă, să recurgă la finanţări din partea familiei, prietenilor sau la credite comerciale pe termen scurt, decît să se adreseze la organizaţii specializate. Pentru eliminarea distorsiunilor pieţei, cînd un agent economic are nevoie de bani, dar nu dispune de suficiente garanţii, iar o instituţie financiară deţine resurse financiare, dar nu le investeşte pentru că nu are încredere în debitor, sunt create şi activează Fondurile de Garantare a Creditelor. Fondul de garantare de stat a creditelor (FGC), gestionat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) reprezintă un instrument de stat de îmbunătăţire a accesului la finanţe pentru micii antreprenori, care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar, din lipsa unui gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine. Misiunea de bază a FGC constă în îmbunătăţirea dialogului dintre băncile comerciale şi IMM, respective, înlăturarea impedimentelor ce se creează în relaţia creditor-antreprenor şi sporirea posibilităţilor sectorului de a obţine resursele financiare necesare. Garanţiile financiare se emit, la solicitarea băncilor comerciale, pentru creditele întreprinderilor micro, mici şi gospodăriilor ţărăneşti. ODIMM acordă garanţii la creditele pe termen scurt, mediu si lung, cu valoare maximă de 2 mil. lei pentru:
Întreprinderile active:
  • Mărimea garanţiei va constitui maxim 50% din suma creditului, dar nu va depăşi 700 mii lei;
  • Perioada de creditare – pînă la 5 ani.

Start-up (nou-create):
  • Mărimea garanţiei va constitui maxim 70% din suma creditului, dar nu va depăşi 300 mii lei;
  • Perioada de creditare – pînă la 3 ani.

Întreprinderi create de tineri - beneficiari PNAET:
  • Mărimea garanţiei va constitui maxim 50% din suma creditului, dar nu va depăşi 150 mii lei;
  • Perioada de creditare – pînă la 5 ani.

Întreprinderi create de lucrătorii migranţi - beneficiari PARE 1+1:
  • Mărimea garanţiei va constitui maxim 50% din suma creditului, dar nu va depăşi 200 mii lei;
  • Perioada de creditare – pînă la 5 ani.

Pentru garanția financiară ODIMM nu solicită din partea antreprenorului bunuri materiale. Este o garanţie care se acordă pe baza planului de afaceri, a credibilitații clientului, a analizei efectuate de banca-parteneră. Practica internaţională prezintă Fondurile de garantare a creditelor drept pîrghii eficiente de stimulare a creşterii economice cu un nivel minim de resurse investite, contribuind la facilitarea accesului la resurse creditare pentru micii antreprenori, promovînd, astfel, dezvoltarea şi retehnologizarea sectorului IMM, majorarea cifrei de afaceri, sporirea profitului obţinut. Analizele efectuate, privind impactul garanţiilor asupra dezvoltării întreprinderilor beneficiare, denotă faptul că fiecare leu acordat sub formă de garanţie permite efectuarea investiţiilor în valoare de 4 lei. Totodată, un efect important este observat în modernizarea bazei tehnico-materiale a întreprinderilor, sporirea calităţii bunurilor oferite şi serviciilor prestate, precum şi dezvoltarea locală, realizată prin majorarea locurilor de muncă, precum şi a impozitelor colectate. ISTORII DE SUCCES SC „Trimobil-Design” S.R.L., fondată de Glavan Ion în anul 2005 în r. Făleşti, s. Sărata Veche, este o întreprindere specializată în producerea mobilierului la comandă, inclusiv mobilă pentru bucătării, dormitoare, oficii, vitrine etc. Iniţial, în cadrul întreprinderii erau executate doar lucrările de asamblare a mobilei, în timp ce presarea texturii lemnoase era efectuată de o companie terţă din mun. Chişinău, ceea ce majora semnificativ costurile de producere a mobilei. Urmare efectuării unui studiu de fezabilitate, în scopul sporirii competitivităţii produselor întreprinderii şi, respectiv, extinderea clientelei, a fost decisă achiziţionarea unui strung performant de prelucrare a lemnului. În acest scop, dl. Glavan a solicitat un credit investiţional de la BC „FinComBank” SA, care, în baza analizei planului de afaceri şi a bunurilor deţinute de proprietar, a constatat insuficienţa gajului. Pentru asigurarea suplimentară a creditului, banca a solicitat de la ODIMM acordarea unei Garanţii Financiare pentru o perioadă de 5 ani. În prezent, Trimobil Design SRL angajează 15 persoane, cu ajutorul cărora a fost îmbunătăţită calitatea produselor şi redusă perioada de producere a mobilei, respectiv, majorat volumul vânzărilor şi beneficiul întreprinderii, devenind, în regiunea de nord a republicii, unul din principalii producători de mobilă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.