Catalogul instituţiilor

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM

este o institutie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Misiunea instituției este de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului IMM.

Promovarea creării micilor afaceri şi acordarea suportului la dezvoltarea întreprinderilor existente sunt obiectivele de bază ale activităţii ODIMM, iar profesionalismul, transparenta şi spiritul de echipă sunt principiile de care ne ghidăm zilnic în importanta misiune pe care ne-am propus s-o realizăm — dezvoltarea economică durabilă a ţării noastre.

Un element de bază al succesului în afaceri reprezintă, accesul la informaţie. Or, numai un antreprenor informat este prosper.

www.odimm.md

26
11 2021
70

Acceptarea eșecului pentru accesul la a doua șansă

Primul mecanism de avertizare timpurie pentru companiile aflate în dificultate a fost elaborate de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii în parteneriat cu Ministerul Economiei. Mecanismul va contribui atât la evitarea dificultăților financiare ale companiilor, cât și la diminuarea efectelor negative ale crizei actuale, fiind conceput prin intermediul proiectului transnațional DanubeChance2.0 „Acceptarea eșecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării”.
 
Prin această aplicație antreprenorii care se confruntă cu dificultăți în afaceri, vor putea face o radiografie a companiei, fiind detectate punctele vulnerabile ale afacerii, iar, ulterior, vor putea beneficia de mentorat pentru redresarea și resetarea managementului.


Detalii

04
11 2021
145

Subvenția pentru crearea locurilor de muncă pentru persoanelor defavorizate, pas cu pas

Ieri, 3 noiembrie 2021, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din Republica Moldova a desfășurat webinarul și Atelierul de Lucru cu tematica „Procedura de obținere a subvenției pentru locurile de muncă ale persoanelor defavorizate. Aspecte Practice”.
 
În cadrul webinarului a fost explicată procedura legală de obținere a subvenției pentru crearea locurilor de muncă pentru persoanelor defavorizate, fiind exemplificată pe fiecare dintre aspectele abordate. 
01
11 2021
163

„PARE 1+1” va fi extins până în anul 2024

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”, care a avut ca perioadă de implementare anii 2010-2021, ar putea fi extins până în anul 2024.
Proiectul ce prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2010, prin care a fost aprobat programul respectiv, a fost inclus pe agenda ultimei ședințe a secretarilor generali ai ministerelor.
 

Potrivit autorilor documentului, extinderea Programului va contribui semnificativ la facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitențe la resursele financiare necesare înființării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova.
Detalii

01
11 2021
168

Продвижение социального предпринимательства

В рамках Транснационального проекта Finance4SocialChange Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) запущена масштабная информационная кампания по продвижению социального предпринимательства. Целю проекта является стимулирование развития компаний, заинтересованных в решении проблем, с которыми сталкиваются сообщества. 
 
Кампания по продвижению и поддержке социального предпринимательства продлится месяц и будет включать представление историй успеха в области социального предпринимательства, презентацию обучающих роликов о социальном предпринимательстве, бесплатные вебинары и т.д.
Detalii
26
10 2021
211

ODIMM внедряет новый этап программы „Start pentru tineri”

Организация по развитию малого и среднего предпринимательства (ODIMM) сообщает о внедрении нового этапа программы «Старт для молодых людей». Только открывшие собственное дело или намеревающиеся зарегистрировать предприятие молодые люди, желающие превратить идею в успешный бизнес,  возраст которых составляет от 18 до 35 лет, могут подать заявку на участие во II этапе Программы, пройти шестидневное обучение и получить наставническую помощь в налаживании собственного дела и разработке бизнес-плана.
 


Detalii

25
10 2021
139

Clusterele: potențial de creștere și internaționalizare

Creșterea competitivității și valorii adăugate produse de către ÎMM-urile din Republica Moldova, cât și stimularea integrării acestora în ecosistemele regionale de inovare bazate pe cooperare în cadrul clusterelor vor fi susținute prin implementarea Programului de susținere a inițiativelor de clustere (Program), proiectul căruia a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat. Totodată, acesta este propus pentru consultări publice, care vor dură până pe data de 4 noiembrie 2021.
 
Obiectivul general al inițiativei este oferirea suportului în procesul de clusterizare prin stimularea cooperării între actorii economici și reprezentanții infrastructurii de suport în afaceri, a asistenței necesare în creșterea competitivității și potențialului de export a ÎMM-urilor. În procesul implementării măsurilor elaborate se pune sarcina
Detalii
15
10 2021
89

HEGO: valorificarea potențialului neexplorat

Companiilor asociate cu cultivarea și promovarea plantelor și produselor din plante le este oferită posibilitatea de a-și sporiri oportunitățile comerciale transfrontaliere. Republica Moldova, Grecia, Armenia și Georgia și-au propus modernizarea respectivelor întreprinderi din țările bazinului Mării Negre, implementată în cadrul proiectului european „HEGO - plante pentru creștere economică” din Programul Operațional Comun în Bazinul Mării Negre 2014 – 2020. 
 
Partenerul de implementare a proiectului în țara noastră este Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), care a organizat primul eveniment național de diseminare a acestei inițiative transfrontaliere, la care au participat reprezentanți ai autorităților publice, instituții de cercetare, centre universitare/de formare antreprenori și partenerii proiectului.


Detalii

12
10 2021
351

Femei în afaceri: mai multă motivare și susținere

Femeile din mediul rural cu venituri reduse, care vor să își deschidă propria afacere în domeniul agriculturii, vor putea beneficia de susținere financiară nerambursabilă de până la 165 mii lei, oferită de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și compania EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY.
 
Un acord de colaborare în acest sens a fost semnat între Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și ÎM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A. Părțile și-au asumat responsabilitatea de a susține antreprenoriatul feminin, în special femeile cu situații financiare precare, pentru a-și deschide sau dezvolta propriile afaceri.
Detalii
14
09 2021
173

Economia Circulară în Turism

Până la 29 septembrie curent, întreprinderile din domeniul turismului din țara noastră au oportunitatea de a depune cererile de participare în cadrul proiectului CEnTOUR - Economia Circulară în Turism implementat de ODIMM, co-finanțat în cadrul Programului UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii – COSME, care pune în aplicare o schemă de sprijin și consolidare a capacităților întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din sectorul turismului.
 
Proiectul se axează pe crearea rețelei de instituții, care vor colabora în schemele de sprijin pentru promovarea economiei circulare din domeniu, dar și pe promovarea schimbului de bune practici la nivel local și internațional, în contextul replicării schemelor de sprijin în afaceri sustenabile.


Detalii

09
09 2021
217

Consultant online permanent în domeniul afacerilor

Astăzi, 9 septembrie, a fost lansată pagina https://ghidulafacerii.ebrd.md/ ce va oferi suport juridic și va ghida întreprinderile aflate într-un climat economic dificil. Pagina web conține șase ghiduri cu recomandări și instrumente pentru a ajuta întreprinderile să-și îmbunătățească reziliența în perioade dificile și anume:
  • Restructurează afacerea;
  • Gestionează eficient finanțele;
  • Digitalizează afacerea;
  • Gestionează eficient afacerea;
  • Gestionează cu succes personalul
  • Dezvoltă strategia de business.

  • Detalii