Catalogul instituţiilor

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM

este o institutie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Misiunea instituției este de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului IMM.

Promovarea creării micilor afaceri şi acordarea suportului la dezvoltarea întreprinderilor existente sunt obiectivele de bază ale activităţii ODIMM, iar profesionalismul, transparenta şi spiritul de echipă sunt principiile de care ne ghidăm zilnic în importanta misiune pe care ne-am propus s-o realizăm — dezvoltarea economică durabilă a ţării noastre.

Un element de bază al succesului în afaceri reprezintă, accesul la informaţie. Or, numai un antreprenor informat este prosper.

www.odimm.md

18
11 2020
206

Ghid de finanțare pentru IMM-uri şi startup-uri

Ghidul resurselor financiare pentru IMM-uri și startup-uri” a fost lansat ieri, 17 noiembrie, în cadrul unui eveniment online. Astfel, toată informația de interes pentru viitorii și actualii antreprenori, începând de la finanțarea startup-ului, resursele de asistență disponibile la etapa de dezvoltare și poate fi accesată într-un document consolidat.
 
Ghidul conține informații utile și practice despre toate tipurile de suport în afaceri disponibile în țara noastră, începând de la finanțări nerambursabile până la servicii de consultanță, mentorat şi instruire antreprenorială. Acesta a fost elaborat la solicitarea Organizației pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (ODIMM) și publicat prin intermediul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”,
Detalii
18
11 2020
168

Программы поддержки МСП

Организация по развитию предприятий малого и среднего бизнеса (ODIMM) предоставляет предпринимателям возможность принять участие в программах поддержки бизнеса, задействованных в настоящее время. Всего их шесть.  
 
Так, до 25 ноября 2020 г. компании могут подать заявки на получение грантов через инструменты поддержки для оцифровки деятельности МСП. Соответственно, предприятия, намеревающиеся  внедрить компъютеризацию бизнеса, могут получить ваучер стоимостью 20 тыс. леев и/или финансовую помощь в форме гранта до 200 тыс. леев.  Заявку можно подать здесь

Detalii
10
11 2020
151

Schimbarea percepției antreprenoriatului feminin

ODIMM anunță că 300 de femei, inclusiv 200 antreprenoare, vor avea posibilitatea să-și dezvolte abilități noi sau să își perfecționeze aptitudinile în lansarea și gestionarea propriilor afaceri, în identificarea locurilor de muncă și în gestionarea mai bună a propriilor resurse financiare, iar 35 de tinere vor obține granturi nerambursabile care le vor permite să acopere toate investițiile, în cadrul schemei de granturi oferită de ODIMM. Mai mult ca atât, va fi creată și o rețea durabilă cu până la 100 de membre antreprenoare în vederea susținerii reciproce și apărării propriilor necesități socio-economice în fața autorităților.
 

Detalii
10
11 2020
218

Facilitarea accesului la a doua șansă

Situațiile de criză, eșecurile în afaceri și a doua șansă pentru antreprenorii aflați în dificultate au fost temele celui de-al doilea eveniment de dialog cu tema „Facilitarea accesului la a doua șansă”, organizat prin intermediul proiectului transnațional DanubeChance2.0.
 
Pe viitor tot mai mulți antreprenori ar putea ajunge în prag de insolvabilitate ca urmare a efectelor generate de pandemia COVID 19. Astfel, este necesară elaborarea și implementarea unui Program național de suport pentru antreprenorii aflați în situații de criză. În același timp, ODIMM, prin intermediul proiectului DanubeChance2.0, va oferi în continuare suportul necesar antreprenorilor care se află în dificultate”, afirmă Iulia Costin, directorul general ODIMM.

Detalii
15
10 2020
165

Un nou apel în cadrul Programului „Start pentru TINERI”

Tinerii din Republica Moldova care au absolvit  Etapa a II-a a Programului  „Start pentru TINERI”, au posibilitatea să aplice și la componenta de finanțare. Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) a lansat, începând cu 13 octombrie curent, un nou apel de granturi în cadrul acestui proiect.
 
Astfel, concursul se desfășoară în perioada 13 octombrie – 9 noiembrie 2020, depunerea proiectelor investiționale fiind efectuată în regim online

Detalii
13
10 2020
135

PIM prind contur

Una dintre cele 16 platforme industriale multifuncționale (PIM) ar putea fi amenajată în satul Dănceni, raionul Ialoveni, pe teritoriul fostei școli de meserii nr.11 din localitate, cu o suprafață de circa 6,5 ha.
 
Premierul Ion Chicu, împreună cu directorul general ODIMM, Iulia Costin, au vizitat locația Potrivit șefului executivului, platformele industriale sunt un instrument eficient de dezvoltare a localităților care contribuie la creșterea economiei, dar și la crearea unor noi locuri de muncă în zonă. „Este complicat să atragem agenți economici, dar nu imposibil. Trebuie să le oferim acestora condiții atractive de investiții, de revizuit companiile de pe lista de așteptare, iar noi vom oferi tot suportul în acest sens”, a menționat Ion Chicu.

Detalii
23
09 2020
141

Reducerea disparităților economice și sociale din zonele rurale

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat proiectul de asistență tehnică „SME Policy Support Window”, obiectivul acestuia fiind îmbunătățirea condițiilor de viață pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă a întreprinderilor mici și mijlocii din zonele rurale.
 
Proiectul, cu o durată de 29 de luni, se va axa pe reducerea disparităților economice și sociale din zonele rurale prin introducerea inițiativelor active de ocupare a forței de muncă  și dezvoltarea IMM-urilor în aceste zone. Beneficiar indirect ai proiectului va fi populația rurală din Moldova, care va obține condiții de viață și de muncă mai bune, inclusiv locuri de muncă noi.

Detalii
17
09 2020
129

APL susțin crearea Platformelor industriale multifuncționale

Vizitele de documentare în teritoriu privind identificarea zonelor de amplasare a viitoarelor Platforme industriale multifuncționale (PIM) continuă, zilele trecute fiind inițiate discuții cu reprezentanții administrațiilor publice locale privind identificarea sectoarelor economice cu potențial de creștere în raioanele Ocnița, Briceni și Telenești.
 
Reprezentanții APL-urilor din cele trei raioane au apreciat inițiativa autorităților statului de creare a PIM-urilor și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Pe baza acestor platforme vor fi create noi afaceri, locuri de muncă, vor crește investițiile în dezvoltarea industriilor locale, va fi dezvoltat potențialul existent.

Detalii
09
09 2020
209

Noul produs de garantare pentru ÎMM

Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Fondului de garantare gestionat de ODIMM a lansat un nou produs de garantare pentru companiile afectate de criza generată de pandemia COVID-19. Instrumentul financiar presupune garantarea cu condiții preferențiale pentru IMM-uri care poate fi utilizat la contractarea creditelor atât pentru mijloace circulante, cât și pentru investiții.
 
Economia moldovenească ca și economiile țărilor din lume și din regiune s-a confruntat cu două șocuri: unul intern, ca rezultat al măsurilor restrictive de izolare și unul extern, care a vizat exporturile, remitențele, investițiile străine care au suferit un declin considerabil. Conform prognozei macroeconomice revăzute pentru anul 2020, PIB-ul va avea un raport negativ de –4,5%. Estimările pentru anul 2021 sunt mai optimiste, fiind prognozată cu o creștere a PIB-ului cu 4,1%”, a menționat Lilia Palii, Secretarul general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, în cadrul unui webinar.

Detalii
25
08 2020
720

Femei în Afaceri : un nou apel de granturi mici

Ieri, 24 august 2020, Organizația pentru Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) a lansat un nou Apel de granturi mici, pentru a  oferi finanțare nerambursabilă în valoare de 165 mii lei. Banii pot fi utilizaţi pentru achiziționarea utilajelor, echipamentelor și a serviciilor de dezvoltare a afacerii.

 

La Concurs pot participa întreprinderile nou lansate sau active pe piață până la 2 ani, inițíate și gestionate exclusiv de femei.


Detalii